اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/06/5

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/06/5

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/06/05 به شرح ذیل می‌باشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته  تقریبا 3 درصد افزایش داشته است. ارزش و حجم معاملات نیز به میزان تقریبی  18 و 16 درصد افزایش یافتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 47,973 646,031 694,004
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 51 1,260 1,311
حجم معاملات 50,997 1,578,260 1,629,257
تعداد معاملات 112 1,084 1,196

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اجاد25 با قیمت  980،000 ریال و به میزان تقریبی 3 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را رایان911 با قیمت 949،000 ریال و به میزان تقریبی 1 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات نیز  مربوط به اخزا722 بود.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات   
1 اجاد25 980,000 2.94
2 اخزا704 764,450 0.40
3 اجاد23 989,719 0.38
4 صایپا908 910,000 0.28
5 اخزا623 824,423 0.17
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا722 662,115 107.74
2 اخزا707 987,701 77.38
3 اخزا703 800,260 66.15
4 مشهد905 1,000,000 40.00
5 اخزا723 619,121 23.31
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 رایان911 949,000 -0.99
2 اشاد10 851,509 -0.41
3 اخزا624 812,044 -0.29
4 صایتل902 1,012,967 -0.22
5 اخزا723 619,121 -0.22
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا722 662,115 162,720
2 اخزا703 800,260 82,658
3 اخزا707 987,701 78,341
4 مشهد905 1,000,000 40,000
5 اخزا723 619,121 37,656

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا713 653,308 1398/06/05 27.17% 21.99% 24.35% 24.30% 714
2 اخزا720 675,850 1398/06/05 26.65% 21.96% 24.32% 24.27% 658
3 اخزا716 670,356 1398/06/05 26.75% 21.95% 24.30% 24.25% 672
4 اخزا722 662,115 1398/06/05 26.92% 21.95% 24.29% 24.25% 693
5 اخزا723 619,121 1398/06/05 27.69% 21.77% 24.08% 24.04% 812
6 اخزا707 987,701 1398/06/05 20.66% 20.71% 22.79% 21.32% 23
7 اخزا714 974,003 1398/06/05 20.30% 20.20% 22.18% 21.50% 49
8 اخزا715 866,624 1398/06/03 21.20% 20.11% 22.07% 21.95% 266
9 اخزا715 866,624 1398/06/03 21.20% 20.11% 22.07% 21.95% 266
10 اخزا709 830,319 1398/06/05 21.81% 20.01% 21.95% 21.86% 343
11 اخزا719 955,950 1398/06/05 20.26% 19.98% 21.91% 21.52% 84
12 اخزا708 973,834 1398/06/05 20.01% 19.91% 21.84% 21.18% 50
13 اخزا703 800,260 1398/06/05 22.11% 19.90% 21.82% 21.74% 413
14 اخزا623 824,423 1398/06/05 21.77% 19.90% 21.82% 21.73% 358
15 اخزا624 812,044 1398/06/05 21.94% 19.90% 21.82% 21.74% 386
16 اخزا706 841,026 1398/06/05 21.49% 19.85% 21.76% 21.66% 322
17 اخزا604 959,995 1398/06/05 20.01% 19.77% 21.66% 21.24% 77
18 اخزا615 960,016 1398/06/05 20.00% 19.76% 21.65% 21.23% 77
19 اخزا704 764,450 1398/06/05 22.36% 19.65% 21.52% 21.46% 504
20 اخزا613 932,249 1398/06/05 20.10% 19.56% 21.41% 21.17% 133
21 اخزا606 974,863 1398/06/05 19.61% 19.52% 21.36% 20.69% 49
22 اخزا717 932,297 1398/06/05 19.93% 19.39% 21.21% 20.97% 134
23 اخزا614 933,000 1398/06/05 19.86% 19.33% 21.14% 20.90% 133

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا713 با قیمت پایانی 653،308 ریال و به اندازه تقریبا 22 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است). 

بیشترین ارزش معاملات در میان اسناد خزانه موجود  نیز مربوط به اخزا722 بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *