8 میلیون ایرانی بزرگترین بازنده شرایط جدید ارزند/ عامل مهم افزایش تقاضا

خلاصه اخبار

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هشت میلیون ایرانی ساکن خارج بزرگترین بازنده شرایط جدید هستند، عامل مهم افزایش تقاضا ارز را اعلام کرد. به گزارش سیگنال، به نقل از بورس پرس، محمد حسین ادیب در پاسخ به اینکه وضعیت قیمت دلار آزاد در بخش خدمات چگونه است گفت: قیمت دلار آزاد و مسافرت به خارج […]

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هشت میلیون ایرانی ساکن خارج بزرگترین بازنده شرایط جدید هستند، عامل مهم افزایش تقاضا ارز را اعلام کرد.

به گزارش سیگنال، به نقل از بورس پرس، محمد حسین ادیب در پاسخ به اینکه وضعیت قیمت دلار آزاد در بخش خدمات چگونه است گفت: قیمت دلار آزاد و مسافرت به خارج حدود 30 درصد سال قبل ، دلار آزاد برای مهاجرت به خارج به قصد اقامت و همراه با فروش دارایی در ایران ، کمتر از 10 درصد سال گذشته، نرخ دلار آزاد خرید ویلا در آنتالیا کمتر از 5 درصد سال قبل و نرخ دلار آزاد، رفتن هر ایرانی به خارج به قصد تحصیل کمتر از دو درصد سال قبلا است اما تامین ارز دانشجویان سابق تا 70 درصد انجام می شود.

وی افزود: هشت میلیون ایرانی در خارج زندگی می کنند که تعداد زیادی از آنها در بانکهای داخل سپرده گذاری کرده بودند و اما با افزایش نرخ ارز، 70 درصد دارایی را از دست داده‌اند که بزرگترین بازنده شرایط جدید هستند. در گام دوم شمار زیادی از این گروه با دریافت وام از خارج در بانک های ایرانی سپرده گذاری کرده اند که بزرگترین متقاضی خرید ارزند. ارزی که طی 10 سال وارد شده، حالا در فاصله چند ماه از کشور خارج می شود که درحال حاضر مهمترین عامل افزایش نرخ ارز هستند.

این کارشناس با اعلام اینکه خروج ارز بوسیله خارجیانی که در ایران زندگی می کنند شتاب بییشتری گرفته ادامه داد: خروج ارز بوسیله سه میلیون مهاجر افغانی و تبدیل سریع دستمزد و پس انداز به ارز، عامل مهم افزایش تقاضا ارز است.

ادیب افزود:خرید ارز در بخش خدمات وارداتی مثل پرداخت هزینه واردات بوسیله کشتی، پرداخت حق بیمه کالاهای وارداتی، ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی، پرداخت حق عضویت ایران در نهادهای بین المللی، تسویه حساب پست و مخابرات ایران با طرف های خارجی و دهها ها مورد دیگر ادامه دارد که ارقام کوچکی نیست.

به گفته وی خروج ارز به قصد مسافرت، مهاجرت، خرید ویلا در خارج و …به شدت کاهش یافته اما خروج ارز ایرانیانی که در بانک های داخل سپرده گذاری کرده اند و خروج ارز افاغنه بسیار زیاد است.