6 هدف کلان بورس تهران

6 هدف کلان بورس تهران
خلاصه اخبار

بورس تهران در راستای تحقق استراتژی‌های خود فرآیند راه‌اندازی و نهایی شدن اوراق فروش استقراضی، وارانت، اختیار معامله سبد سهام، گواهی سپرده سهام، اوراق سود تقسیمی و اسناد قابل معامله را در برنامه دارد.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای بورس، علی صحرایی؛ مدیرعامل بورس تهران در پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک به تعریف نوآوری مالی اشاره کرد و گفت: بورس اوراق بهادار تهران با نگاهی به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و با توجه به جایگاهی که به‌عنوان هماهنگ‌کننده اصلی فعالیت‌های بازار سهام و اوراق بهادار بر عهده دارد، نخستین رکن بازار سرمایه بود که برنامه‌ریزی استراتژیک (دوره پنج ساله ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) را به‌عنوان وظیفه اصلی مدیریت ارشد برای ایجاد انسجام و یکپارچگی در فعالیت‌های توسعه‌ای و جاری در دستور کار قرار داد.

مدیرعامل بورس تهران درخصوص نمای کلی بورس تهران گفت: تعداد صنایع بورسی در سال ۱۳۹۷ به ۴۰ صنعت افزایش یافت. ابزارهای مالی موجود در بورس تهران شامل سهام و حق تقدم، آتی تک‌سهم، آتی سبد سهام، اختیار معامله سهام، اختیار فروش تبعی، اوراق مشارکت، انواع صکوک، صندوق‌های قابل معامله، صندوق زمین و ساختمان است.

وی اهداف کلان بورس اوراق بهادار تهران را شش هدف عنوان کرد و گفت: ارتقای سهم بازار سرمایه در تامین مالی فعالیت‌های مولد اقتصادی، تعمیق و گسترش بازار و توسعه و تسهیل دسترسی به آن با بهره‌گیری از فناوری و فرآیندهای به روز، به‌کارگیری مقررات و رویه‌های موثر برای حفظ سلامت بازار و رعایت حقوق سهامداران، توسعه دانش مالی و گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری در کشور، توسعه مستمر دارایی‌های فیزیکی و سرمایه انسانی شرکت و خلق ارزش برای سهامداران از اهداف کلان بورس اوراق بهادار تهران به شمار می‌رود. مدیرعامل بورس تهران تاکید کرد: نوآوری و راه‌اندازی ابزارهای جدید اوراق بدهی مانند اوراق مشارکت و صکوک از موضوعات استراتژیک بورس تهران برای ارتقای سهم بازار سرمایه در تامین مالی فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

وی به نوآوری در ابزارهای مالی توسط بورس تهران اشاره کرد و گفت: نوآوری در ابزارهای تامین مالی با راه‌اندازی اوراق مشارکت، صکوک، صندوق زمین و ساختمان، اختیار فروش تبعی، نوآوری در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله و نوآوری در ابزارهای پوشش ریسک با راه‌اندازی قرارداد آتی تک سهم، اختیار فروش تبعی، قرارداد اختیار معامله سهام و قرارداد آتی سبد سهام به تنوع ابزار‌های مالی در بورس تهران منجر شده است.

وی به نوآوری در ابزارهای مالی که در فرآیند راه‌اندازی هستند اشاره و اظهار کرد: از ابزارهای مالی نوین طراحی شده که در فرآیند راه‌اندازی و نهایی شدن هستند می‌توان از اوراق فروش استقراضی، وارانت، اختیار معامله سبد سهام، گواهی سپرده سهام، اوراق سود تقسیمی و اسناد قابل معامله نام برد که به‌طور کلی مراحل دریافت مصوبه از کمیته فقهی سازمان بورس یا تدوین دستورالعمل توسط بورس و ارسال به سازمان بورس یا مطالعات تطبیقی- امکان سنجی تجاری و فنی را می‌گذرانند.