5 رویداد مهم اقتصادی موثر بر بازارهای بین المللی

5 رویداد مهم اقتصادی موثر بر بازارهای بین المللی
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از اتحادیه طلا، مهمترین رویداد اقتصادی هفته جاری برگزاری نشست سالیانه فدرال رزرو امریکا در جکسون هول است و سرمایه گذاران منتظر واکنش احتمالی مقام های ارشد پولی امریکا نسبت به نگرانی های موجود درباره رکود اقتصادی هستند. جروم پاول رییس فدرال رزرو قرار است در این نشست سخنرانی کند. […]

به گزارش سیگنال به نقل از اتحادیه طلا، مهمترین رویداد اقتصادی هفته جاری برگزاری نشست سالیانه فدرال رزرو امریکا در جکسون هول است و سرمایه گذاران منتظر واکنش احتمالی مقام های ارشد پولی امریکا نسبت به نگرانی های موجود درباره رکود اقتصادی هستند. جروم پاول رییس فدرال رزرو قرار است در این نشست سخنرانی کند.

این نشست روز پنجشنبه رسما اغاز به کار خواهد کرد و سخنرانی پاول برای روز جمعه برنامه ریزی شده است. فدرال رزرو امریکا به تازگی نرخ بهره را برای نخستین بار در ده سال اخیر افزایش داده است.

دومین رویداد مهم، انتشار متن مذاکرات نشست جولای فدرال رزرو امریکا خواهد بود که قرار است چهارشنبه منتشر شود. انتشار متن مذاکرات نشان خواهد داد که مقام های پولی امریکا تا چه حد از افزایش نرخ بهره طی ماه های اینده حمایت می کنند.

سومین رویداد مهم اقتصادی هفته جاری نیز انتشار متن مذاکرات نشست جولای بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه است. گرچه بانک مرکزی اروپا در این نشست نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرده ولی این احتمال وجود دارد که برای کاهش نرخ بهره طی ماه های اینده اماده شده باشد.

چهارمین رویداد مهم انتشار امارهای مهم اقتصادی امریکا از جمله وضعیت فروش مسکن و شاخص اعتماد مصرف کننده است. کانادا نیز گزارش های مربوط به تورم خرده فروشی و تولیدات صنعتی را منتشر خواهد کرد.

پنجمین رویداد مهم این هفته نیز انتشار گزارش های مالی تعداد دیگری از شرکتهای بزرگ امریکایی خواهد بود.