35 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم /انتقال اطلاعات اقتصادی افراد به سازمان مالیاتی تنها راه مقابله

35 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم /انتقال اطلاعات اقتصادی افراد به سازمان مالیاتی تنها راه مقابله
خلاصه اخبار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه حدود 30 تا 35 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، گفت: هدف سازمان مالیانی در اخذ مالیات صرفا کسب درآمد نیست، بلکه تنظیم اقتصاد و فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از رانت و فساد و فعالیت های سوداگرانه مخلل اقتصاد کشور است.

به گزارش سیگنال به نقل از فارس، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت: اداره عادلانه کشور با دریافت مالیات عادلانه از همه اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با هزینه ها و درآمدها و مصرفشان ممکن و محقق می شود.

پارسا افزود: تا زمانی که ریز اطلاعات دقیق و اسناد متقن درباره دارایی ها و درآمد همه اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سیستم های الکترونیکی ایمن و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگیرد قادر نخواهیم بود از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم و اداره عادلانه کشور محقق نخواهد شد.

او مالیات را هزینه زندگی اجتماعی دانست و گفت: تامین هزینه زندگی اجتماعی یا از طریق مالیات است یا از طریق استقراض یا فروش نفت و یا چاپ پول که چاپ پول موجب تورم فزاینده می شود که نوعی مالیات پنهان است که تنها از اقشار متوسط و ضعیف اخذ می شود زیرا اقشار ثروتمند از تورم آسیب نمی بینند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اصلاح پایه های مالیاتی و اصلاح شکل های درآمد و هزینه کشور را لازم شمرد و افزود: حاکمیت ها باید بدانند کی، کجا و چقدر درآمد دارد و برای این کار باید زیرساختارهای الکترونیکی فراهم شود و همه دستگاه های اجرایی موظف شوند اطلاعات افراد و شرکت ها را کامل و دقیق و بدون خدشه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.

پارسا گفت: هدف سازمان مالیانی در اخذ مالیات صرفا کسب درآمد نیست، بلکه تنظیم اقتصاد و فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از رانت و فساد و فعالیت های سوداگرانه مخلل اقتصاد کشور است.

او از فراهم بودن شرایط فرار مالیاتی که آن را نوعی دزدی دانست انتقاد کرد و گفت: بر اساس برآوردها حدود 30 تا 35 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت های الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به دریافت 8.5 درصدی مالیات از درآمدها افزود: در کشورهای پیشرفته 30 درصد درآمد مردم بابت مالیات اخذ می شود و در کشورهای در حال توسعه این رقم 15 تا 18 درصد درآمدهاست.

پارسا با بیان این که به دنبال هوشمندسازی نظام محاسبه مالیاتی کشور هستیم، درباره اخذ مالیات از عایدی سرمایه گفت: در 180 کشور دنیا از عایدی سرمایه مالیات اخذ می شود و این مالیات از تولید یا از سرمایه گرفته نمی شود بلکه از تغییرات یکباره و نامتعارف قیمت اقلام سرمایه ای اخذ می شود و هدف آن تنظیم اقتصاد و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه است.

او همچنین خواهان افزایش پوشش های مالیاتی و بازنگری معافیت های مالیاتی شد.   

وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با برنامه با انتقاد از اقتصاد نفتی که زمینه ساز فساد و رانت شده است گفت: نظام مالیاتی بدون شفافیت امکان ادامه حیات ندارد و لازمه شفافیت مقابله جدی با فساد و رانت است و چالش بزرگ سازمان مالیاتی توسعه بانک های اطلاعاتی در حوزه های مختلف است.

احسان خاندوزی کارشناس مسائل اقتصادی و دیگر مهمان تلفنی برنامه هم با بیان این که در حسرت آن مانده ایم که حداقل نیمی از هزینه های جاری دولت از مالیات تامین شود گفت: باید عزم جدی تری در دولت ایجاد شود تا دستگاه های دولتی همکاری بیشتری با سازمان مالیاتی داشته باشند و ممکن است در سال های آینده با رفع تحریم ها مجددا انگیزه مسئولان برای دریافت مالیات کاهش یابد.