یک کارشناس پاسخ داد: سهامداران زیان‌دیده چه زمانی اقدام به فروش کنند؟

یک کارشناس پاسخ داد: سهامداران زیان‌دیده چه زمانی اقدام به فروش کنند؟

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

یان کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به اینکه روزهای خوب بورس فروردین و اردیبهشت از راه می‌رسد گفت: روند شاخص بورس در فروردین ماه با ابهام روبه رو است و پیش بینی ها نشان می‌دهد که برخی از سهام ها درآن بازه زمانی رشد ارزش را تجربه کنند و برخی دیگر از سهام ها رشد نداشته باشند؛ اما در اواخر فروردین ماه و اوایل اردیبهشت سال 1400 به واسطه گردش نقدینگی بالا در کشور شاخص کل بورس نیز رشد خواهد کرد.

وی در ادامه در خصوص منبع این نقدینگی افزود: به طور سنتی در ایران و در سایر کشورهای دنیا یک ماه مانده به انتخابات پول در جامعه طریق می شود؛ طریق پول در جامعه یعنی گردش مالی بالا و حال این گرش مالی می تواند از هر بازاری سر در بیاورد و در حال حاضر ساده ترین بازاری که این پول می تواند از آن سر در بیاورد بازار سهام است و پیش بینی می شود که این بازار در این بازه زمانی در پررونق ترین حالت خود باشد و در نتیجه فروردین و اردیبهشت ماه بهترین زمان برای افرادی است که در این بازار ضرر کردند تا نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.

علی حیدری در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا رشد شاخص کل بورس همه سهم‌ها را دربرمی‌گیرد یا خیر گفت: خیر؛ در حال حاضر این احتمال وجود دارد که رشد شاخص بورس شامل سهم‌های صادرات محور مانند پتروشیمی شود و دلیل آن نیز افزایش احتمالی قیمت دلار است که همسو با تورم و یا انتظارات تورمی که در جامعه حاکم است اتفاق خواهد افتاد و دیگر گروه فلزات هم رشد خواهند داشت چراکه در حیطه بین المللی مدیریت اکثر اقتصادهای بین الملل در حیطه بحران کرونا بی نظیر بوده است به همین خاطر امید به رونق اقتصادی در سطح جهانی در حال شکل گیری است و این بدان معناست که درخواست برای کالاها در فصل بهار افزایش پیدا می‌کند؛ البته در این چرخه اقتصادی فلزات، تولیدات ایران تاثیری ندارد اما اخبار خوشبینانه در این مسیر مورد استفاده قرار خواهند گرفت و بازار رشد خواهد داشت.

 مشروح این مصاحبه را اینجابخوانید.

یک کارشناس پاسخ داد: سهامداران زیان‌دیده چه زمانی اقدام به فروش کنند؟

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

یان کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به اینکه روزهای خوب بورس فروردین و اردیبهشت از راه می‌رسد گفت: روند شاخص بورس در فروردین ماه با ابهام روبه رو است و پیش بینی ها نشان می‌دهد که برخی از سهام ها درآن بازه زمانی رشد ارزش را تجربه کنند و برخی دیگر از سهام ها رشد نداشته باشند؛ اما در اواخر فروردین ماه و اوایل اردیبهشت سال 1400 به واسطه گردش نقدینگی بالا در کشور شاخص کل بورس نیز رشد خواهد کرد.

وی در ادامه در خصوص منبع این نقدینگی افزود: به طور سنتی در ایران و در سایر کشورهای دنیا یک ماه مانده به انتخابات پول در جامعه طریق می شود؛ طریق پول در جامعه یعنی گردش مالی بالا و حال این گرش مالی می تواند از هر بازاری سر در بیاورد و در حال حاضر ساده ترین بازاری که این پول می تواند از آن سر در بیاورد بازار سهام است و پیش بینی می شود که این بازار در این بازه زمانی در پررونق ترین حالت خود باشد و در نتیجه فروردین و اردیبهشت ماه بهترین زمان برای افرادی است که در این بازار ضرر کردند تا نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.

علی حیدری در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا رشد شاخص کل بورس همه سهم‌ها را دربرمی‌گیرد یا خیر گفت: خیر؛ در حال حاضر این احتمال وجود دارد که رشد شاخص بورس شامل سهم‌های صادرات محور مانند پتروشیمی شود و دلیل آن نیز افزایش احتمالی قیمت دلار است که همسو با تورم و یا انتظارات تورمی که در جامعه حاکم است اتفاق خواهد افتاد و دیگر گروه فلزات هم رشد خواهند داشت چراکه در حیطه بین المللی مدیریت اکثر اقتصادهای بین الملل در حیطه بحران کرونا بی نظیر بوده است به همین خاطر امید به رونق اقتصادی در سطح جهانی در حال شکل گیری است و این بدان معناست که درخواست برای کالاها در فصل بهار افزایش پیدا می‌کند؛ البته در این چرخه اقتصادی فلزات، تولیدات ایران تاثیری ندارد اما اخبار خوشبینانه در این مسیر مورد استفاده قرار خواهند گرفت و بازار رشد خواهد داشت.

 مشروح این مصاحبه را اینجابخوانید.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
چهارشنبه
25 فروردین 1400