یکی از دو بلوک ملی مس به فروش رسید و بانک تجارت خارج شد / نام خریدار

یکی از دو بلوک ملی مس به فروش رسید و بانک تجارت خارج شد / نام خریدار
خلاصه اخبار

نتیجه عرضه دو بلوک ۵.۷ و ۲.۴ درصدی ملی مس در آخرین روز کاری سال قبل نشان داد بلوک کمتر و مربوط به بانک تجارت معامله و توسط یکی از سهامداران حقوقی خریداری شده است .

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس، در آخرین روز کاری سال قبل ، دو بانک ملت و تجارت اقدام به عرضه بلوک 5.7 و 2.4 درصدی چهارمین شرکت بزرگ بورس یعنی ملی مس (با سرمایه 7.8 هزار میلیارد تومانی ) کردند تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری آن خارج شوند.

براساس این گزارش، نتیجه این عرضه نشان داد در برابر عدم فروش بلوک 5.7 درصدی “فملی” (شامل بیش از 4 میلیارد و 478 میلیون سهم به قیمت پایه هرسهم 4500 ریال ) بلوک 2.6 درصدی به فروش رسیده است.

این بلوک شامل بیش از یک میلیارد و 921 میلیون سهم به قیمت پایه 4115 ریال هر سهم بود که طبق بررسی های بورس پرس ، توسط موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس خریداری شد تا بانک تجارت از مالکیت اولین شرکت مشمول اصل 44 حاضر در بورس ( از 15 بهمن 85 ) خارج شود.

موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس بعد از ایمیدرو که سهامدار بیش از 12 درصد “فملی” است ، با این خرید درصد مالکیت را از 6 به 8.4 درصد افزایش داد.