گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده زعفران نگین و پوشال یک انبار با سررسید ۱۴۰۰

به گزارش سیگنال به نقل از کالا خبر،

به گزارش «کالاخبر»؛ براساس این اطلاعیه از روز چهارشنبه 12 آذر ماه سال جاری نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی مربوط به این انبارها شامل زعفران 0008 نگین روستا (زعف 0008پ08)، زعفران 0008 نگین بیرجند (زعف0008پ16) و زعفران 0008 پوشال معمولی سحرخیز (زعف0008پ12) گشایش یافته و آماده معامله می باشد.

گفتنی است، اطلاعات مربوط به انبارها در سایت بورس کالای ایران به آدرس www.ime.co.ir و سفارش ها و قیمت های معاملاتی در بخش “بورس کالا” قسمت “گواهی سپرده” در سایت www.tsetmc.com برای عموم قابل مشاهده است.

گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده زعفران نگین و پوشال یک انبار با سررسید ۱۴۰۰

گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده زعفران نگین و پوشال یک انبار با سررسید ۱۴۰۰

به گزارش سیگنال به نقل از کالا خبر،

به گزارش «کالاخبر»؛ براساس این اطلاعیه از روز چهارشنبه 12 آذر ماه سال جاری نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی مربوط به این انبارها شامل زعفران 0008 نگین روستا (زعف 0008پ08)، زعفران 0008 نگین بیرجند (زعف0008پ16) و زعفران 0008 پوشال معمولی سحرخیز (زعف0008پ12) گشایش یافته و آماده معامله می باشد.

گفتنی است، اطلاعات مربوط به انبارها در سایت بورس کالای ایران به آدرس www.ime.co.ir و سفارش ها و قیمت های معاملاتی در بخش “بورس کالا” قسمت “گواهی سپرده” در سایت www.tsetmc.com برای عموم قابل مشاهده است.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
پنجشنبه
9 بهمن 1399