گزارش ماهانه صندوق های سرمایه گذاری (خرداد ماه 1398)

گزارش ماهانه صندوق های سرمایه گذاری (خرداد ماه 1398)
خلاصه اخبار

در این مطلب سیگنال صندوق‌ های سرمایه گذاری را در خرداد‌ ماه سال 1398 مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش سیگنال صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند که هر یک می توانند انواع سلیقه‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس ریسک‌پذیری و بازده مورد انتظار پوشش دهند. در حال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به پنج دسته صندوق‌های سهامی، با درآمد ثابت، مختلط، قابل معامله و بازارگردان تقسیم می‌شوند که از لحاظ ترکیب دارایی‌ها و الزامات سرمایه‌گذاری که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده، با یکدیگر تفاوت دارند.     

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری

جدول زیر با توجه به آخرین به‌روزرسانی صندوق‌ها، 5 صندوق پربازده خرداد‌ماه سال 1398 و مشخصات آن‌ها را نشان می‌دهد:

گزارش ماهانه صندوق های سرمایه گذاری (خرداد ماه 1398)

در بخش بعدی، نمودار مقایسه شاخص کل صندوق‌های سهامی با شاخص‌ کل بورس و شاخص کل فرابورس طی خرداد‌ماه سال 1398 آورده شده است. شاخص کل بورس، شاخص کل فرابورس و شاخص صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازدهی مثبت کسب کردند. مقایسه شاخص‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به شاخص بورس و فرابورس عملکرد ضعیف‌تری را کسب کرده است.

گزارش ماهانه صندوق های سرمایه گذاری (خرداد ماه 1398)

وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوق ­های سرمایه­ گذاری

ورود پول به کل صندوق‌ها (به واسطه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) طی خرداد‌ماه سال 1398، معادل 118,906 میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوق‌ها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) 101,202 میلیارد ریال بوده است. بنابراین خالص ورود سرمایه‌ به صندوق‌های سرمایه گذاری  17,704 میلیارد ریال است. بیشترین خالص ورود پول به صندوق‌های سرمایه گذاری مبلغ  16,257 میلیارد ریال مربوط به صندوق‌های سرمایه­گذاری با درآمد ثابت بوده است.

نمودار زیر ورود پول به کل صندوق‌ها (به واسطه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) و خروج پول از کل صندوق‌ها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) را طی خرداد‌ماه سال 1398 نشان می‌دهد:

گزارش ماهانه صندوق های سرمایه گذاری (خرداد ماه 1398)

ترکیب و ارزش دارایی‌های صندوق ­های سرمایه­ گذاری

خالص ارزش کل دارایی صندوق­های سرمایه‌گذاری طی خرداد‌ماه سال 1398 با 24,791 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 1,572,633 میلیارد ریال رسید. بیشترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های با درآمد ثابت بوده که با 14,335 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 1,441,742 میلیارد ریال رسیده و کمترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های مختلط است که با 1,046 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 5,572 میلیارد ریال رسیده ­است.

گزارش ماهانه صندوق های سرمایه گذاری (خرداد ماه 1398)

نمودار زیر روند تغییرات خالص ارزش دارایی تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد، خالص ارزش دارایی در این بازه، دارای روند صعودی بوده است.

گزارش ماهانه صندوق های سرمایه گذاری (خرداد ماه 1398)

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجموعاً دارایی‌های خود را به مبلغ  215هزار میلیارد ریال در سهام،  485هزار میلیارد ریال در اوراق بهادار با درآمد ثابت، 900 هزار میلیارد ریال در سپرده‌های بانکی و وجه نقد، و 10 هزار‌میلیارد ریال در سایر دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در نمودار زیر درصد ترکیب دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان داده ‌شده‌است:

گزارش ماهانه صندوق های سرمایه گذاری (خرداد ماه 1398)

سهم صنایع در صندوق ­های سرمایه­ گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بازار سرمایه سرمایه‌گذاری نموده‌اند. در پایان خرداد‌ماه سال 1398 فلزات اساسی با مبلغ  42,761 میلیارد ریال بیشترین درصد سرمایه‎‌گذاری از پرتفوی کل صندوق‌ها را به خود اختصاص داده است. در رتبه بعدی صنعت بانك‌ها و موسسات اعتباري با ارزش  23,889 میلیارد ریال قرار دارد.

 سهم صنایع در پرتفوی صندوق‌ها در نمودار زیر نشان داده شده است:

گزارش ماهانه صندوق های سرمایه گذاری (خرداد ماه 1398)
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.