گزارش فعالیت یک ماهه و تجمعی “سپ”

گزارش فعالیت یک ماهه و تجمعی “سپ”
خلاصه اخبار

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش جمع درآمدهای خود در دوره یک ماهه منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۷را معادل یک هزار و ۳۴۸ میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال اعلام کرد که در این میان، “درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان” در صدر آمار این دوره قرار گرفت.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با سرمایه ۳ هزار میلیارد ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان اسفند ۹۷ را منتشر کرد.


شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در دوره یک ماهه منتهی به پایان اسفند ماه سال ۹۷، معادل یک هزار و ۳۴۸ میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال درآمد حاصل از خدمات یا فروش داشته است.
بررسی آمار خدمات یا فروش این شرکت نشان می دهد، در این دوره “درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان” با ۵۰۶ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال در صدر بیشترین آمار درآمد در بین سایر درآمدهای شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش قرار داشته است.
“سپ” از ابتدای سال جاری تا پایان اسفند ماه سال گذشته، معادل ۱۲ هزار و ۷۱۱ میلیارد و ۲۹۲ میلیون ریال درآمد داشته است که بیشترین آمار متعلق به “درآمد حاصل از سایر کارمزد POS” به مبلغ ۵ هزار و ۱۲۹ میلیارد و ۷۰۱ میلیون ریال بوده است.
براساس این گزارش، اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ به شرح زیر است:
مبالغ درج شده از آخرین اطلاعات مالی شرکت استخراج شده است. با توجه به زمان‌بر بودن استخراج اطلاعات صورت وضعیت بانک ها و شاپرک و اپراتورها، اطلاعات به صورت برآوردی لحاظ شده و پس از نهائی شدن در گزارش‌های آتی افشا خواهد شد.
همچنین، تعاریف اقلام درآمدی به شرح زیر است:
درآمدهای حاصل از ارائه خدمات کارتخوان: کلیه درآمدهای حاصل از اجاره دستگاههای کارتخوان به بانکها و شرکتهای طرف قرارداد و درآمدهای شاپرکی بابت تراکنشها روی دستگاههای کارتخوان
درآمد بستر موبایل:کلیه درآمدهای ناشی از تراکنش های پردازش شده از طریق سامانه های موبایل شرکت.
درآمد فعالیت اینترنتی: کلیه درآمدهای حاصل از تراکنشهای شاپرکی و غیرشاپرکی پردازش شده توسط درگاه های اینترنتی طرف قرارداد با سپ.
درآمد حاصل از قبوض: کارمزدهای دریافتی از شرکت های خدماتی بابت تجمیع وجوه مشترکین و انجام عملیات تسویه حساب با ایشان.
سایر کارمزدهای POS:کلیه کامزدهای دریافتی ناشی از تراکنش های مختلف کارتخوان شامل فروش پین شارژ اپراتورهای همراه و سایر تراکنش هایی که شرکت بابت آنها کارمزد دریافت می کند.
سایردرآمدها: درآمدهای ناشی از فروش جسم کارت.

منبع: سنا

برچسب‌ها