گزارش روزانه مورخه 15 اسفند 97 از بازار اوراق بدهی

گزارش روزانه مورخه 15 اسفند 97 از بازار اوراق بدهی
خلاصه اخبار

گزارش روزانه مورخ 1397/12/15 از بازار اوراق بدهی به شرح ذیل میباشد.

امروز در بخش اوراق بدهی ارزش معاملات نسبت به روز گذشته 4 درصد کاهش یافت و حجم معاملات 20 درصد کاهش یافته است که خلاصه بازار به شرح ذیل میباشد

اطلاعات معاملات بازار بدهی

بورسفرابورسکل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 101,366 593,798 695,164
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 361 1,525 1,886
حجم معاملات 359,276 1,837,015 2,196,291
تعداد معاملات 127 1,303 1,430

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اشاد7 با قیمت 1،000،000 ریال و به میزان تقریبا 2.35درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق اجاد42 به میزان تقریبا 1.5 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق سخاب7 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت

نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
اشاد7 1,000,000 2.35
اجاد25 980,000 2.08
اجاد21 1,036,967 1.00
ماهان99 1,030,000 0.51
اخزا713 608,661 0.48
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت

نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
اجاد42 870,000 -1.69
سلامت6 910,000 -0.67
اخزا714 882,417 -0.61
اخزا712 915,004 -0.54
صایپا143 1,010,500 -0.35
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
سخاب7 991,104 282.63
اخزا704 682,016 163.65
اخزا703 717,996 158.96
اخزا608 938,700 103.99
اخزا708 883,733 94.13
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله

نماد قیمت پایانی حجم معاملات
سخاب7 991,104 285,165
اخزا704 682,016 239,949
اخزا703 717,996 221,397
اخزا624 729,192 123,167
اخزا608 938,700 110,781

در میان اوراق اسناد خزانه اسلامی که بدون پرداخت سود دوره ای و به صورت تنزیلی میباشند جدول ذیل بر اسا بازده تا سر رسید ytm در تاریخ امروز مرتب سازی شده است.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نمادقیمت پایانیتاریخ
آخرین معامله
بازده سادهبازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
سخاب7 991,104 1397/12/15 25.20% 25.35% 28.52% 25.92% 14
اخزا714 882,417 1397/12/15 21.91% 20.74% 22.83% 22.69% 223
اخزا713 608,661 1397/12/15 26.46% 20.61% 22.67% 22.63% 888
اخزا712 915,004 1397/12/15 20.18% 19.45% 21.29% 21.10% 169
اخزا711 930,122 1397/12/15 20.02% 19.46% 21.29% 21.05% 138
اخزا709 746,640 1397/12/15 24.00% 20.85% 22.96% 22.89% 517
اخزا708 883,733 1397/12/15 21.53% 20.40% 22.42% 22.28% 224
اخزا707 897,992 1397/12/15 21.15% 20.20% 22.19% 22.02% 197
اخزا706 756,061 1397/12/15 23.79% 20.80% 22.90% 22.83% 496
اخزا705 917,000 1397/12/15 20.52% 19.81% 21.71% 21.51% 162
اخزا704 682,016 1397/12/15 25.14% 20.81% 22.92% 22.87% 678
اخزا703 717,996 1397/12/15 24.46% 20.81% 22.92% 22.86% 587
اخزا624 729,192 1397/12/15 24.25% 20.80% 22.90% 22.84% 560
اخزا623 741,058 1397/12/15 24.02% 20.78% 22.87% 22.81% 532
اخزا622 917,838 1397/12/15 20.29% 19.59% 21.45% 21.25% 162
اخزا615 874,249 1397/12/15 21.00% 19.78% 21.68% 21.55% 251
اخزا614 844,000 1397/12/15 22.05% 20.40% 22.42% 22.32% 307
اخزا613 843,957 1397/12/15 22.05% 20.41% 22.43% 22.32% 307
اخزا612 831,160 1397/12/15 22.20% 20.38% 22.40% 22.30% 335
اخزا610 859,437 1397/12/15 22.03% 20.58% 22.63% 22.51% 272
اخزا609 938,861 1397/12/15 20.14% 19.67% 21.55% 21.28% 119
اخزا608 938,700 1397/12/15 20.20% 19.73% 21.61% 21.34% 119
اخزا606 886,505 1397/12/15 0.210492 0.199711 0.219045 0.217591 223

6 نماد با بیشترین بازدهی در بین تمام اوراق بدهی

در معاملات 15 اسفند ماه 1397 بازار بدهی، اوراق اجاره اسناد خزانه اسلامی (سخاب7) با بازده معادل بانکی تقریبا 25.35 درصد (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است) بیشترین میزان بازدهی را در میان اوراق موجود در بازار بدهی به خود تخصیص داد. با توجه به گزارش های سامانه ایرابو، از میان اوراقی که بیشترین بازدهی را داشتند، اوراق سخاب7 از نقدشوندگی مناسب‌تری نسبت به بقیه اوراق برخوردار است. به این معنی که در صورت تصمیم سرمایه‌گذار به خرید و فروش آن بتواند در زمان کوتاه و به‌سادگی آن را معامله نماید.

بیشترین بازده معادل بانکی را سخاب7 با قیمت 991،104 ریال و به اندازه تقریبا 25% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

نماد نوع اوراق تاریخ سررسید قیمت پایانی بازده معادل بانکی (درصد)
سخاب7 دولت 1397/12/28 991,104 25.35
اجاد3 دولت 1399/11/18 862,760 24.34
اجاد42 دولت 1399/12/24 870,000 23.47
اشاد9 دولت 1399/09/09 899,223 22.34
اشاد8 دولت 1398/10/30 955,278 21.76
سلامت4 دولت 1399/11/18 975,000 21.69

همچنین لازم به ذکر است بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق سخاب7 به خود تخصیص داد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.