گزارش روزانه بازار اوراق تامین مالی مورخه 29 بهمن 97

گزارش روزانه بازار اوراق تامین مالی مورخه 29 بهمن 97
خلاصه اخبار

امروز در بخش اوراق بدهی ارزش معاملات نسبت به روز گذشته 20 درصد افزایش یافت و حجم معاملات با 25 درصد افزایش به پایان رسید.

به گزارش سیگنال، امروز در بخش اوراق بدهی ارزش معاملات نسبت به روز گذشته 20 درصد افزایش یافت و حجم معاملات با 25درصد افزایش به پایان رسید.

نماد صگل411 با افزایش 1 درصدی در قیمت 972.900 ریال نسبت به دیروز بیشترین درصد افزایش قیمت در میان سایر نمادهای اوراق بدهی را داشته و نماد سلامت 6 با کاهش 3.5 درصدی در قیمت 934.000 ریال به عنواد کم بازده ترین نماد در بخش اوراق بدهی است.
بیشترین ارزش معاملات در میان اوراق تامین مالی را نماد اخزا 709 با 323.78 میلیارد ریال به خود اختصاص داده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.