گزارش روزانه بازار اوراق تامین مالی مورخه 18 اسفند 97

گزارش روزانه بازار اوراق تامین مالی مورخه 18 اسفند 97
خلاصه اخبار

امروز در بخش اوراق بدهی ارزش و حجم معاملات نسبت به روز گذشته 13 درصد افزایش یافت که خلاصه بازار به شرح ذیل میباشد و ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته0.023درصد کاهش داشت.

گزارش روزانه مورخه 18/12/1397 از بازار اوراق بدهی به شرح ذیل میباشد :

امروز در بخش اوراق بدهی ارزش و حجم معاملات نسبت به روز گذشته 13 درصد افزایش یافت که خلاصه بازار به شرح ذیل میباشد و ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته0.023درصد کاهش داشت.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار  101,387  593,612  694,999
ارزش معاملات  16  2,099  2,115
حجم معاملات  15,941  2,469,843  2,485,784
تعداد معاملات  153  1,488  1,641

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اجاد22 با قیمت 901،108 ریال و به میزان تقریبا 2.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق اشاد5  به میزان تقریبا 1.5 درصد داشت. همچنین بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق سخاب7 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اجاد22 901,108 2.48
2
اجاد21 1,047,336 1.00
3 صایپا143 1,015,900 0.53
4 صخابر 1,015,900 0.53
5 اخزا614 845,798 0.24

اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد5 985,002 -1.33
2 ماهان99 1,021,446 -0.87
3 اشاد9 894,913 -0.68
4 اشاد6 992,124 -0.51
5 سلامت4 973,199 -0.39
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 سخاب7 992,279 328.98
2 اخزا709 748,440 246.19
3 شستا992 1,000,000 200.00
4 اخزا708 884,830 164.96
5 اخزا704 683,262 123.95
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 سخاب7 992,279 331,544
2 اخزا709 748,440 328,936
3 شستا992 1,000,000 200,000
4 اخزا708 884,830 186,431
5 اخزا704 683,262 181,414

بیشترین بازده معادل بانکی را سخاب7 با قیمت 991،993 ریال و به اندازه تقریبا 30% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است). علت بالا بودن بازده این اوراق، نزدیک شدن به سررسید آن می‌باشد. این اوراق در 11 روز دیگر سررسید می‌شود.

اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 سخاب7 991,993 1397/12/18 29.46% 29.70% 34.10% 30.60% 11
2 اخزا703 718,416 1397/12/18 24.54% 20.88% 23.00% 22.95% 584
3 اخزا610 859,013 1397/12/18 22.35% 20.88% 23.00% 22.87% 269
4 اخزا706 756,567 1397/12/18 23.87% 20.88% 22.99% 22.93% 493
5 اخزا623 741,510 1397/12/18 24.10% 20.85% 22.97% 22.90% 529
6 اخزا624 729,854 1397/12/18 24.30% 20.85% 22.97% 22.91% 557
7 اخزا704 683,242 1397/12/18 25.11% 20.81% 22.91% 22.86% 675
8 اخزا709 748,439 1397/12/18 23.91% 20.79% 22.90% 22.83% 514
9 اخزا714 884,356 1397/12/18 21.79% 20.66% 22.73% 22.58% 220
10 اخزا707 897,629 1397/12/18 21.57% 20.60% 22.66% 22.49% 194
11 اخزا606 884,691 1397/12/18 21.72% 20.59% 22.65% 22.51% 220
12 اخزا713 611,134 1397/12/18 26.27% 20.51% 22.55% 22.51% 885
13 اخزا708 884,858 1397/12/18 21.59% 20.47% 22.50% 22.35% 221
14 اخزا612 832,212 1397/12/18 22.23% 20.43% 22.45% 22.35% 332
15 اخزا614 845,833 1397/12/18 21.96% 20.34% 22.35% 22.24% 304
16 اخزا615 872,463 1397/12/18 21.60% 20.33% 22.34% 22.21% 248
17 اخزا622 916,523 1397/12/18 21.04% 20.31% 22.31% 22.10% 159
18 اخزا613 846,073 1397/12/18 21.92% 20.31% 22.31% 22.20% 304
19 اخزا604 873,514 1397/12/18 21.40% 20.15% 22.12% 21.99% 248
20 اخزا608 939,595 1397/12/18 20.40% 19.94% 21.87% 21.59% 116
21 اخزا711 930,000 1397/12/18 20.50% 19.93% 21.86% 21.62% 135
22 اخزا705 918,000 1397/12/18 20.64% 19.93% 21.85% 21.65% 159
23 اخزا712 915,000 1397/12/18 0.205498 0.198123 0.217142 0.215189 166

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.