گزارش روزانه بازار اوراق تامین مالی مورخه 7 اسفند 97

گزارش روزانه بازار اوراق تامین مالی مورخه 7 اسفند 97
خلاصه اخبار

امروز در بخش اوراق بدهی ارزش و حجم معاملات نسبت به روز گذشته به ترتیب 0.2 درصد و 40 افزایش یافت.

گزارش روزانه مورخه 07/12/1397 از بازار اوراق بدهی به شرح ذیل میباشد : امروز در بخش اوراق بدهی ارزش و حجم معاملات نسبت به روز گذشته به ترتیب 0.2 درصد و 40 افزایش یافت.

امروز اوراق سلامت 6 با افزایش 5درصدی در قیمت 909.092 ریال نسبت به دیروز بیشترین درصد افزایش قیمت در میان سایر نمادهای اوراق بدهی را داشته و نماد اشاد9 با کاهش 0.5 درصدی در قیمت 900.038 ریال  به عنواد کم بازده ترین نماد در بخش اوراق بدهی را داشته است.

بیشترین ارزش معاملات در میان اوراق تامین مالی را نماد سخاب7 با 279.31 یلیارد ریال به خود اختصاص داده است.

در بین اوراق های خزانه اسلامی امروز پر بازده ترین اوراق را میتوان اخزا 709 و اخزا 623 و اخزا 624 با بازده تا سر رسید 22.95%  و 22.93% و 22.93%  نام برد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.