گزارش تحلیلی از ورود و خروچ پول به صندوق های سرمایه گذاری در بهمن ماه 97

گزارش تحلیلی از ورود و خروچ پول به صندوق های سرمایه گذاری در بهمن ماه 97
خلاصه اخبار

در این گزارش به بررسی میزان ورود و خروج پول بر اساس میزان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به تفکیک هر گروه از صندوق های سرمایه گذاری پرداخته شده است.

در این گزارش به بررسی میزان ورود و خروج پول بر اساس میزان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به تفکیک هر گروه از صندوق های سرمایه گذاری با درامد ثابت، سهامی، مختلط، بازارگردانی و صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا و سکه پرداخته شده است.

از تاریخ 7 بهمن 1397 لغایت 7 اسفند 1397 در مجموع کل صندوق های سرمایه گذاری درامد ثابت، مختلط، سهامی و بازارگردانی و غیره مبلغ 23،274،131 میلیون ریال وارد شده است که این نشان دهنده ورود پول به کلیه صندوق های سرمایه گذاری است که یکی از دلایل آن کاهش سودهای روزشمار به ماه شمار که باعث شده است پول های راکد داخل بانک ها بیشتر به سمت صندوق های با درامد ثابت سرازیر شوند.

در جدول ذیل به تفکیک هر یک از انواع صندوق ها میزان صدور و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری به میلیون ریال ارائه می گردد.

ردیف نوع صندوق سرمایه ورودی ماهانه
(میلیون ریال)
سرمایه خروجی ماهانه
(میلیون ریال)
برایند در ماه
(میلیون ریال)
1 صندوق با درامد ثابت و قابل معامله با درامد ثابت 175,177,305 151,516,284 23,661,021
2 صندوق سهامی و قابل معامله سهامی 534,904 566,436 31,532-
3 صندوق های مختلط 89,662 611,490 521,828-
4 صندوق های بازارگردانی 325,403 345,161 19,759 –
5 صندوق های مبتنی بر طلا و سکه 200,113 13,885 186,228
جمع کل (میلیون ریال)176،327،386153،053،25623،274،131

جمع بندی

با توجه به میزان ورود و خروج پول بین صندوق های سرمایه گذاری می توان تشخیص داد که در ماه گذشته (بهمن ماه97) صندوق های مبتنی بر سکه و طلا و درامد ثابت ورود پول و مابقی صندوق ها خروج پول داشتند که با توجه به سیاست های بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود روز شمار به ماه شمار ورود پول به صندوق ها دور از انتظار نبود و همچنین با توجه به افزایش قیمت انس طلای جهانی در ماه گذشته و ریسک های سیاسی موجود در داخل کشور صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا و سکه تقاضای بیشتری داشتند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.