گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 1399/07/30

گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 1399/07/30
به گزارش سیگنال به نقل از بورس اوراق بهادار تهران، دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای هفته به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.