گزارش بازار اوراق بدهی مورخه 12 اسفند 97

گزارش بازار اوراق بدهی مورخه 12 اسفند 97
خلاصه اخبار

گزارش روز بازار اوراق بدهی مورخه دوازده اسفند 97 به شرح زیر می باشد.

امروز ارزش معاملات بازار اوراق بدهی 151 میلیارد ریال و حجم معاملات 190.194 واحد بود که با بررسی نسبت به روز گذشته ارزش و حجم معاملات تغییر چندانی نداشته است که در ادامه خلاصه از وضعیت بازار به شرح ذیل میباشد:

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اخزا 610 با قیمت 867،820 ریال و به میزان تقریبا 0.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق اجاد25 به میزان تقریبا 0.5 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا 704 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را سخاب7 با قیمت 990،491 ریال و به اندازه تقریبا 22% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است) بیشترین افزایش قیمت را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا610 به خود تخصیص داد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.