گرد‌همایی گروه G20 برای تعیین مقررات رمزارزها در حوزه‌ی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

گرد‌همایی گروه G20 برای تعیین مقررات رمزارزها در حوزه‌ی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
خلاصه اخبار

براساس گزارشات منتشر شده در روز ۴ام آوریل، کشور‌های عضور گروه G20 قرار است در روز‌های ۸ام و ۹ام ژوئن در شهر فوکوئوکای ژاپن گردهم آمده و در رابطه با مسئله‌ی قانون‌گذاری و ایجاد مقررات ضد پولشویی(AML) رمزارزی به بحث و گفتگو خواهد پرداخت. این رویداد بر روی ایجاد یک چهارچوب چهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به واسطه‌ی صنعت رمزارزی تمرکز خواهد داشت.


به گزارش سیگنال و به نقل از کوینت، قرار است که فرماندار بانک مرکزی G20 و وزرای امور مالی مطابق با برنامه‌های رسمی اعلام شده، در این گردهمایی شرکت کنند. این رویداد بر روی ایجاد یک چهارچوب چهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به واسطه‌ی صنعت رمزارزی تمرکز خواهد داشت.


براساس گزارشات منتشر شده در روز ۴ام آوریل، کشور‌های عضور گروه G20 قرار است در روز‌های ۸ام و ۹ام ژوئن در شهر فوکوئوکای ژاپن گردهم آمده و در رابطه با مسئله‌ی قانون‌گذاری و ایجاد مقررات ضد پولشویی(AML) رمزارزی به بحث و گفتگو خواهد پرداخت. این رویداد بر روی ایجاد یک چهارچوب چهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به واسطه‌ی صنعت رمزارزی تمرکز خواهد داشت.علاوه بر این، انتظار می‌رود کشور‌های عضو G20 در رابطه با مقررات جدید، در پایان این گردهمایی به یک توافق کلی برسند. در گزارشات ۴ام آوریل همچنین گفته شده که هدف اصلی از این مقررات مبارزه با «پیگیرگریزی» و «ناشناس بودن» طرفین است. بدیهی است که این کارگروه به دنبال ایجاد راهکارهایی برای شناسایی دقیق‌تر طرفین در تراکنش‌های رمزارزی است تا نهایتا در تراکنش‌های این کلاس دارایی به شفافیت برسد.

براساس گزارشات منتشر شده در روز ۴ام آوریل، کشور‌های عضور گروه G20 قرار است در روز‌های ۸ام و ۹ام ژوئن در شهر فوکوئوکای ژاپن گردهم آمده و در رابطه با مسئله‌ی قانون‌گذاری و ایجاد مقررات ضد پولشویی(AML) رمزارزی به بحث و گفتگو خواهد پرداخت. این رویداد بر روی ایجاد یک چهارچوب چهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به واسطه‌ی صنعت رمزارزی تمرکز خواهد داشت.همانطور که در ماه دسامبر سال گذشته گزارش شده است، کشور‌های عضو کارگروه G20 قبلا اعلام کرده‌اند که خواستار «یک سیستم مالیاتی در جهت خدمات پرداخت الکترونیکی برون مرزی» و همچنین مقررات مقابله با پولشویی هستند. همانطور که در گزارشات گردهمایی آرژانتین آمده است، قرار است که در نشست سال جاری و در کشور ژاپن به این مسائل پرداخت شود.

در ماه مارس، موسس و مدیرعامل نرم‌افزار بانکداری دیجیتال Revolut که مقر اصلی آن در بریتانیا واقع است، عملا هرگونه اتهام مربوط به نقض و قصور در رابطه با مسائل پولشویی این شرکت را رد کرد.

منبع: coinit.ir