کی‌بی‌سی و تحقق سود 524 ریالی به ازای هر سهم در سال 97

کی‌بی‌سی و تحقق سود 524 ریالی به ازای هر سهم در سال 97
خلاصه اخبار

رشد سودآوری شرکت را عمدتا می‌توان از محل کسب سایر درآمدهای عملیاتی و همچنین سود سپرده بانکی لحاظ کرد. شرکت در سال گذشته مبلغ 62.2 میلیارد ریال سود سپرده بانکی شناسایی کرده که این مبلغ در سال قبل از آن، 24.6 میلیارد ریال بوده است.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز، شرکت کی‌بی‌سی در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1397، درآمدعملیاتی 1.726 میلیارد ریالی را محقق کرده که 18 درصد افزایش را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد. عملکرد تولید و فروش شرکت در سال گذشته منجر به تحقق سود خالص 152 میلیارد ریالی شده که افزایش 24 درصدی سود خالص شرکت را نشان می‌دهد.

کی‌بی‌سی و تحقق سود 524 ریالی به ازای هر سهم در سال 97

با این حال، رشد سودآوری شرکت را عمدتا می‌توان از محل کسب سایر درآمدهای عملیاتی و همچنین سود سپرده بانکی لحاظ کرد. شرکت در سال گذشته مبلغ 62.2 میلیارد ریال سود سپرده بانکی شناسایی کرده که این مبلغ در سال قبل از آن، 24.6 میلیارد ریال بوده است.

همچنین، کسب سود عملیاتی غیرتکرار شونده بابت سفارشات بسته‌بندی شده به مبلغ 77 میلیارد ریال، از دیگر عوامل رشد سودآوری شرکت در سال گذشته است.

منبع: boursenews.ir

برچسب‌ها