کفرا و کتوکا بیشترین درصد افزایش درآمد را داشتند

کفرا و کتوکا بیشترین درصد افزایش درآمد را داشتند
خلاصه اخبار

بررسی شرکت‌های گروه فرآورده‌های نسوز در سال 97 نشان می‌دهد به طور کلی شاهد افزایش مبلغ فروش شرکت‌های این گروه در سال 97 نسبت به سال 96 بوده‌ایم.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بااقتصاد، بررسی مبلغ فروش گروه فرآورده‌های نسوز نشان می‌دهد کفرا ( فرآورده های نسوز ایران) در سال 97 بالاترین میزان درآمد را در بین گروه فرآورده‌های نسوز داشته است. کفرا در سال مالی منتهی به اسفند 97 توانسته است 216 میلیارد تومان درآمد بسازد. در رتبه‌های بعدی ساخت درآمد حاصل از فروش کتوکا (تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا)، کاذر (فرآورده های نسوز آذر) و کفپارس (فرآورده های نسوز پارس) قرار دارند.


کفرا بالاترین مبلغ فروش در گروه فرآورده‌های نسوز را داشته است

مقایسه مبلغ فروش شرکت‌های فعال در گروه فرآورده‌های نسوز نشان می‌دهد، بیشترین میزان افزایش مبلغ فروش متعلق به کفرا می‌باشد که مبلغ فروش شرکت از 109 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 98درصدی (معادل 107 میلیارد تومان) به 216 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. در کنار میزان افزایش، بیشترین درصد رشد مبلغ فروش نیز متعلق به کفپارس می‌باشد. که با رشد 126 درصدی بیشترین درصد افزایش درآمد را متعلق به خود کرده است.

کفرا و کتوکا بیشترین درصد افزایش درآمد را داشتند


آجرهای قلیایی کفرا بالاترین میزان فروش را داشته‌اند

درامد کفرا بیشترین افزایش را در بین شرکت‌های فعال در گروه فرآورده‌های نسوز داشته است اما در میان محصولات کفرا، آجرهای قلیایی بیشترین میزان و درصد افزایش مبلغ فروش را به خود اختصاص داده‌اند. افزایش 35 میلیارد تومانی مبلغ فروش آجرهای قلیایی بیشترین تاثر از نظر مبلغ فروش را بر افزایش درآمد کفرا در سال 97 نسبت به سال 96 داشته است. مبلغ فروش آجرهای قلیایی در سال 96 بیش از 38 میلیارد تومان بوده است که در سال 97 با رشد 91 درصدی به 74 میلیارد تومان رسیده است. افزایش 14 درصدی در مقدار فروش اجرهای قلیایی و افزایش 67 درصدی در نرخ فروش آجرهای قلیایی موجب افزاش 98 درصدی مبلغ فروش این محصول در سبد فروش کفرا شده است.

کفرا و کتوکا بیشترین درصد افزایش درآمد را داشتند


تعداد فروش و نرخ فروش کتوکا 34 درصد رشد داشته است

افزایش مبلغ فروش کتوکا بعد از کفرا بالاترین مبلغ فروش را در این گروه داشته است. درآمد کتوکا در سال 97 نسبت به سال 96 رشد 57 درصدی داشته است. به دلیل افزایش 34 درصدی در تعداد فروش محصولات شرکت و 34 درصدی میانگین نرخ فروش محصولات شرکت مبلغ فروش شرکت رشد قابل توجهی داشته است. اما در بین محصولات کتوکا بیشترین میزان تغییر مربوط به محصول جرم می‌باشد. مبلغ فروش این محصول از 283 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 73 درصدی (معادل 207 میلیارد تومان) به 491 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.

کفرا و کتوکا بیشترین درصد افزایش درآمد را داشتند


میانگین نرخ فروش محصولات کاذر 78 درصد رشد داشت

مبلغ فروش کاذر در سال 97 نسبت به 96 بیش از 70 درصد رشد داشته است. مبلغ فروش کاذر از 58 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 74 درصدی به 10 میلیارد تومان رسیده است. مقدار روش محصولات کاذر در سال 97 نسبت به 96 کاهش دو درصدی داشته است اما افزایش 78 درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات شرایط را برای افزایش مبلغ فروش کاذر فراهم نموده است. افزایش 19 میلیارد تومانی در فروش آجرهای دومولیتی و افزایش 17 میلیارد تومانی در فروش جرم‌های دومولیتی بیشترین اثر را بر افزایش مبلغ فروش کاذر در سال 97 نسبت به سال 96 داشته‌اند.

کفرا و کتوکا بیشترین درصد افزایش درآمد را داشتند


مبلغ فروش کفپارس 126 درصد افزایش یافت

مبلغ فروش کفپارس در سال 97 نسبت به سال 96 بیشترین درصد تغییر را در گروه فرآورده‌های نسوز را داشته است. مبلغ فروش این شرکت از 9 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 126 درصدی به 19 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. مقدار فروش شرکت بیش از 2 درصد در سال 97 کاهش یافته است اما میانگین نرخ فروش محصولات در سال 97 نسبت به سال 96 رشد چشمگیر 131 درصدی داشته است. همین امر موجب افزایش 126 درصدی مبلغ فروش شرکت شده است. افزایش مبلغ فروش آجر منیزیت کربنی در سال 97 بیشترین اثر را در بین محصولات بر افزایش مبلغ فروش کفپارس داشته است. فروش این محصول از چهار هزار و 621 میلیون تومان در سال 96 به 14 هزار و 253 میلیون تومان در سال 97 رسیده است.

کفرا و کتوکا بیشترین درصد افزایش درآمد را داشتند

منبع: baeghtesad.com

برچسب‌ها