کشف ۲/ ۳ میلیارد بشکه ذخایر نفت و گاز در جهان طی سه ماه

کشف ۲/ ۳ میلیارد بشکه ذخایر نفت و گاز در جهان طی سه ماه
خلاصه اخبار

اکتشاف جهانی منابع متعارف نفت و گاز در سه ماهه اول سال جاری به ۲/ ۳ میلیارد بشکه معادل نفتی رسیده است.به گزارش اویل پرایس، اکتشاف نفت و گاز در ۲۰۱۹ شروعی توفانی داشت. طبق اطلاعات ریستاد انرژی، شرکت‌های بزرگ نفتی سهم بیشتری در منابع متعارف اکتشاف شده در سه ماهه اول سال‌جاری داشتند.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد، اکتشاف‌های جهانی منابع متعارف در سه ماهه اول سال جاری به ۲/ ۳ میلیارد بشکه معادل‌های نفتی رسیده است. بیشتر این اکتشافات در فوریه با ۲/ ۲ میلیارد بشکه از منابع مختلف ثبت شد که بهترین آغاز از اوت ۲۰۱۵ است. طیب شریف، تحلیلگر ریستاد انرژی گفت اگر ۲۰۱۹ با همین سرعت پیش برود، منابع اکتشاف شده در سال جدید ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته خواهد بود. شرکت‌های بزرگ نفتی هدایت‌کننده این اکتشاف‌ها هستند و بیش از ۴/ ۲ میلیارد بشکه معادل‌های نفتی را از منابع کشف‌شده گزارش داده‌اند. ۶ اکتشاف بزرگ توسط این شرکت‌ها ثبت شده که هر‌کدام حاوی بیش از ۱۵۰ میلیون بشکه معادل‌های نفتی هستند و سه تای اول حتی می‌توانند ۳۰۰ میلیون بشکه داشته باشند. اکسون موبیل با ۶ اکتشاف دریایی قابل‌توجه موفق‌ترین شرکت بوده و ۳۸ درصد کل اکتشافات را به نام خود ثبت کرده است. شرکت‌های بزرگ اروپایی توتال و انی هم اکتشافات بزرگ نفتی در آفریقای‌جنوبی، بریتانیا، آنگولا و مصر داشتند. در این بین، اکتشاف گاز در اندونزی توسط شرکت رپسول جایزه اول بزرگترین اکتشاف ساحلی را در سه ماه اول سال‌جاری گرفت. از نظر جهانی، با افزایش اکتشاف‌های جدید هیچ نشانه‌ای از رکود نیست. انتظار می‌رود ۳۵ چاه دیگر در سال‌جاری حفاری شوند. سه چاه بزرگ در راه هستند: چاه پروبا توسط شرکت شل با تخمین ۳/ ۵ میلیارد بشکه معادل‌های نفتی، چاه ککرای شرکت انی در آب‌های پاکستان با ۵/ ۱ میلیارد بشکه معادل‌های نفتی و چاه اتزیل شرکت توتال در مکزیک با ۷/ ۲ میلیارد بشکه معادل‌های نفتی. شریف اظهار کرد: اگر اکتشاف این چاه‌ها موفقیت‌آمیز باشد، منابع کشف شده در ۲۰۱۹ بیشترین مقدار از زمان رکود سال ۲۰۱۴ خواهند بود.

منبع: donya-e-eqtesad.com