کدام یک از ۲۷ بانک بورسی و غیر بورسی کمترین و بیشترین زیرمجموعه را دارد؟

کدام یک از ۲۷ بانک بورسی و غیر بورسی کمترین و بیشترین زیرمجموعه را دارد؟
خلاصه اخبار

۲۷ بانک بورسی و غیر بورسی در مجموع مالک ۲۷۲ شرکت و زیرمجموعه هستند که کمترین و بیشترین تعداد مالکیت به دو بانک بورسی تعلق دارد.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، ۲۷ بانک که عمدتا خصوصی یا خصوصی شده هستند، ۲۷۲ شرکت را اداره می‌کنند.

کمترین شرکت زیرمجموعه بانک‌ها به پست بانک با یک شرکت تعلق دارد و بیشترین تعداد هم با ۳۱ شرکت به بانک خصوصی پاسارگاد اختصاص دارد. پس از بانک پاسارگاد، بانک ملی و مسکن با ۲۶ شرکت، بیشترین تعداد شرکت‌های وابسته را دارند.

بانک حاضر در بورس تجارت نیز با ۲۱ شرکت، پس از بانک‌های فوق قرار می‌گیرد. پس از آن بانک ملت ۱۶ شرکت، بانک شهر ۱۴ شرکت، بانک دی ۱۳ و اقتصاد نوین ۱۲ شرکت دارند.

در میان بانک‌های خصوصی شده ، کمترین شرکت به بانک صادرات با ۱۰ شرکت تعلق دارد. بانک سامان و انصار هم هر کدام ۹ شرکت را اداره می‌کنند. در بین بانک‌های تخصصی بانک صنعت و معدن ۸ شرکت، کشاورزی ۷ شرکت، مسکن ۲۶ شرکت، توسعه صادرات ۵ شرکت و توسعه تعاون ۴ شرکت را در اختیار دارند. در این فهرست بانک‌های دولتی سپه با ۴ شرکت حضور دارد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.