کدام شرکت‌ها میلیاردها دلار از فروش سلاح در جنگ‌ها سود می‌کنند؟

کدام شرکت‌ها میلیاردها دلار از فروش سلاح در جنگ‌ها سود می‌کنند؟
خلاصه اخبار

درآمدهای کلان سالیانه‌ی 20 شرکت از محل فروش سلاح در جنگ‌ها؛ غالب آن‌ها آمریکایی‌اند!

به گزارش سیگنال یسشترین درآمد سالانه حاصل از فروش سلاح مختص 20 شرکت آمریکایی است که به ترتیب در نمودار زیر مشخص شده اند.