کاهش ١٥ هزار تومانی قیمت مرغ

کاهش ١٥ هزار تومانی قیمت مرغ

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

قیمت مرغ که طی روزهای گذشته بدلیل بی تدبیری دولت در بازار نهاده های دامی تا کیلویی 36 هزار تومان نیز افزایش یافته بود در حال حاضر در خرده فروشی های سطح شهر تهران به 18 تا 22 هزار و 800 تومان رسیده است.

این تعدیل نسبی قیمت ناشی از توزیع مرغ گرم و منجمد در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و قیمت هر کیلوگرم مرغ بین 13 تا 18 هزار تومان کاهش یافته است.

در حال حاضر در خرده فروشی های سطح شهر تهران میانگین قیمت هر بسته پای مرغ نیم کیلویی 10 هزار تومان و هر بسته جگر مرغ نیم کیلویی نیز 10 هزار تومان است.

به دنبال افزایش قیمت مرغ در بازار، دولت اقدام به توزیع مرغ گرم با نرخ 18 هزار و 500 تومان و مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم 15 هزار تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه زنجیره‌ای کرده است.

البته مسئولان وزارت صمت همچنان تاکید دارند که قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کنندگان 20 هزار و 400 تومان است و فروش بالاتر از این نرخ را تخلف می دانند اما این قیمت فقط در عرضه هایی که خود دولت در میادین میوه و تره بار و فروشگاههای زنجیره ای انجام می دهد، قابل مشاهده است.

دبیر ستاد تنظیم بازار چند روز قبل وعده داده بود با توزیع گسترده مرغ از محل ذخایر دولت، قیمت این ماده پروتئینی طی هفته جاری کاهش یافته و به سطح قبلی بازگردد.

کاهش ١٥ هزار تومانی قیمت مرغ

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

قیمت مرغ که طی روزهای گذشته بدلیل بی تدبیری دولت در بازار نهاده های دامی تا کیلویی 36 هزار تومان نیز افزایش یافته بود در حال حاضر در خرده فروشی های سطح شهر تهران به 18 تا 22 هزار و 800 تومان رسیده است.

این تعدیل نسبی قیمت ناشی از توزیع مرغ گرم و منجمد در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و قیمت هر کیلوگرم مرغ بین 13 تا 18 هزار تومان کاهش یافته است.

در حال حاضر در خرده فروشی های سطح شهر تهران میانگین قیمت هر بسته پای مرغ نیم کیلویی 10 هزار تومان و هر بسته جگر مرغ نیم کیلویی نیز 10 هزار تومان است.

به دنبال افزایش قیمت مرغ در بازار، دولت اقدام به توزیع مرغ گرم با نرخ 18 هزار و 500 تومان و مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم 15 هزار تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه زنجیره‌ای کرده است.

البته مسئولان وزارت صمت همچنان تاکید دارند که قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کنندگان 20 هزار و 400 تومان است و فروش بالاتر از این نرخ را تخلف می دانند اما این قیمت فقط در عرضه هایی که خود دولت در میادین میوه و تره بار و فروشگاههای زنجیره ای انجام می دهد، قابل مشاهده است.

دبیر ستاد تنظیم بازار چند روز قبل وعده داده بود با توزیع گسترده مرغ از محل ذخایر دولت، قیمت این ماده پروتئینی طی هفته جاری کاهش یافته و به سطح قبلی بازگردد.

کاهش ١٥ هزار تومانی قیمت مرغ

کاهش ١٥ هزار تومانی قیمت مرغ

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

قیمت مرغ که طی روزهای گذشته بدلیل بی تدبیری دولت در بازار نهاده های دامی تا کیلویی 36 هزار تومان نیز افزایش یافته بود در حال حاضر در خرده فروشی های سطح شهر تهران به 18 تا 22 هزار و 800 تومان رسیده است.

این تعدیل نسبی قیمت ناشی از توزیع مرغ گرم و منجمد در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و قیمت هر کیلوگرم مرغ بین 13 تا 18 هزار تومان کاهش یافته است.

در حال حاضر در خرده فروشی های سطح شهر تهران میانگین قیمت هر بسته پای مرغ نیم کیلویی 10 هزار تومان و هر بسته جگر مرغ نیم کیلویی نیز 10 هزار تومان است.

به دنبال افزایش قیمت مرغ در بازار، دولت اقدام به توزیع مرغ گرم با نرخ 18 هزار و 500 تومان و مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم 15 هزار تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه زنجیره‌ای کرده است.

البته مسئولان وزارت صمت همچنان تاکید دارند که قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کنندگان 20 هزار و 400 تومان است و فروش بالاتر از این نرخ را تخلف می دانند اما این قیمت فقط در عرضه هایی که خود دولت در میادین میوه و تره بار و فروشگاههای زنجیره ای انجام می دهد، قابل مشاهده است.

دبیر ستاد تنظیم بازار چند روز قبل وعده داده بود با توزیع گسترده مرغ از محل ذخایر دولت، قیمت این ماده پروتئینی طی هفته جاری کاهش یافته و به سطح قبلی بازگردد.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
24 فروردین 1400