کاهش شکاف در بازار ارز/ میزان تزریق دلار و یورو در آخر هفته چقدر بود؟

کاهش شکاف در بازار ارز/ میزان تزریق دلار و یورو در آخر هفته چقدر بود؟

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

قیمت متوسط دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته 25 تومان کاهش یافت روی رقم 23 هزار و 133 تومان قرار گرفت. نرخ دلار سامانه سنا نیز 27 تومان کم شد و روی 23 هزار و 360 تومان ایستاد. قیمت دلار بازار آزاد در ساعات انتهایی معاملات دیروز 23 هزار و 840 تومان بود. بر این اساس اختلاف بین دلار بازار آزاد و سامانه سنا 480 تومان معادل 2 درصد بدست می‌آید. اندازه شکاف در روز چهارشنبه 2.8 درصد بود، درنتیجه اندازه شکاف در روز پنج‌شنبه کوچک شد.حجم مبادلات دلار متشکل نیز نسبت به روز چهارشنبه 39 درصد کاهش یافت و 4 میلیون و 546 هزار گزارش شد.

قیمت یورو در بازار متشکل

متوسط قیمت یورو بازار متشکل نسبت به روز گذشته 73 تومان کاهش یافت و روی رقم 27 هزار و 691 تومان قرار گرفت. یورو سامانه سنا 47 تومان افت کرد و روی رقم 27 هزار و 935 تومان ایستاد. نرخ یورو در بازار آزاد 28 هزار و 684 تومان بود. بنابراین اندازه شکاف یورو 749 تومان معادل 2.7 درصد بدست می‌آید. اندازه این شکاف در روز چهارشنبه 3.6 درصد بود. بر این اساس اندازه شکاف در روز پنج‌شنبه قدری کوچک شد.