کارمزد شبکه اتریوم به کمترین میزان خود در ۱۹ ماه اخیر رسید

کارمزد شبکه اتریوم به کمترین میزان خود در ۱۹ ماه اخیر رسید
خلاصه اخبار

روز گذشته (۱۱ تیر)، متوسط کارمزد تراکنش‌های اتریوم به کمترین میزان خود در ۱۹ ماه اخیر، یعنی ۰.۰۰۱۶ اتر (۱.۶۷ دلار) رسید. کارمزد شبکه اتریوم میزان اتری است که برای انجام یک تراکنش در این بلاک چین مورد نیاز است. گفتنی است کارمزد پرداختی به‌ازای هر تراکنش در شبکه اتریوم روز گذشته تا ۰.۶۹ دلار هم پایین آمده بود.

به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال

روز گذشته (11 تیر)، متوسط کارمزد تراکنش‌های اتریوم به کمترین میزان خود در 19 ماه اخیر، یعنی 0.0016 اتر (1.67 دلار) رسید. کارمزد شبکه اتریوم میزان اتری است که برای انجام یک تراکنش در این بلاک چین مورد نیاز است. گفتنی است کارمزد پرداختی به‌ازای هر تراکنش در شبکه اتریوم روز گذشته تا 0.69 دلار هم پایین آمده بود.