چین خواستار خویشتنداری ایران و امریکا شد

چین خواستار خویشتنداری ایران و امریکا شد
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از ایرنا، گنگ شوانگ روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در پکن با اشاره به اینکه فشار کورکورانه بر ایران نتیجه نخواهد داد گفت: آمریکا با فشار بر ایران به نتیجه نخواهد رسید. او گفت: تحریم ها نه تنها نتیجه بخش نخواهند بود باعث تشدید ناآرامی ها و تنش ها […]

به گزارش سیگنال به نقل از ایرنا،

گنگ شوانگ روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در پکن با اشاره به اینکه فشار کورکورانه بر ایران نتیجه نخواهد داد گفت: آمریکا با فشار بر ایران به نتیجه نخواهد رسید.

او گفت: تحریم ها نه تنها نتیجه بخش نخواهند بود باعث تشدید ناآرامی ها و تنش ها در منطقه خواهد شد.

گنگ شوانگ از آمریکا خواست با اعمال فشار بر ایران به تنش ها در منطقه دامن نزند.