چگونه کمک هزینه ازدواج دریافت کنیم؟

چگونه کمک هزینه ازدواج دریافت کنیم؟
خلاصه اخبار

سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کنند و دارای شرایط قانونی لازم می باشند ، مبلغی به عنوان کمک هزینه ازدواج پرداخت می کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، در ادامه شرایط دریافت این کمک هزینه را می‌خوانید.
شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج:
*بیمه شده باید ظرف 5سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل 720 روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشد.
*در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.
*ازدواج اول باشد.
*عقد ازدواج دائم باشد و در دفتر اسنادرسمی ثبت دائم شده باشد.
مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج:
اصل و تصویر و صفحات مورد نیاز عقدنامه
اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه بیمه شده و همسر وی
تعهد کتبی بیمه شده مبنی بر اینکه اولین بار ازدواج کرده است
دفترچه درمانی بیمه شده
کمک هزینه ازدواج چقدر است؟
میزان کمک هزینه ازدواج ، برابر با یکماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است . یعنی جمع دریافتی مشمول کسر حق بیمه در آخرین دوسال قبل ازازدواج تقسیم بر 24 . درصورتیکه عددحاصل کمتر از حداقل دستمزد کارگرعادی درتاریخ عقد باشد مبلغ مذکور تا حداقل دستمزد زمان عقد تعدیل می گردد.
توجه کنید:
اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط فوق باشند کمک هزینه یادشده به هردو نفر پرداخت می‌شود.

منبع: eghtesadonline.com