پیش بینی احتمال مذاکره ایران و آمریکا در سال جاری

پیش بینی احتمال مذاکره ایران و آمریکا در سال جاری
خلاصه اخبار

کارشناس مسایل سیاسی با بررسی گذشته و حال برجام ، درباره احتمال مذاکره ایران و آمریکا اظهار نظر و پیش بینی کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس، امیرعلی ابوالفتح با انشار مطلبی در هفته نامه صدا اعلام کرد: ترامپ از زمانی که ریاست دولت آمریکا را در دست گرفت، مدام بر این نکته تاکید می ورزید که مذاکره با ایران باید جامع باشد و تمام موارد را در بر گیرد. بدین معنا علاوه بر موضوعات هسته ای دیگر موارد غیر هسته ای هم مورد توجه باشد و آخرین اظهار نظری که در این باره شد این بود که نماینده ایران در آژانس بین المللی اعلام کرد آمریکا به دنبال مذاکرات جامع با ایران است.

در مقابل این اعلام آمادگی، ایران هم مطرح کرده بدون بازگشت آمریکا به برجام امکان هیچ مذاکره ای وجود ندارد و روحانی بر این نکته تاکید داشت زمینه برای مذاکره و مصالحه با آمریکا وجود ندارد. زیرا آمریکایی ها در صددند ایرانی ها را به پیش از سال ۵۷ برگردانند. یعنی شرایطی را از ایران انتظار دارند که گویی در این چهل سال هیچ اتفاقی نیفتاده است. بنابراین زمینه مذاکره و مصالحه وجود ندارد.

بنابراین در سال آینده احتمال تحقق مذاکره بین ایران آمریکا دور از انتظار خواهد بود. گرچه ممکن است اتفاقات غیر منتظره ای رخ دهد که چنین موضوعی را محقق کند ولی به طور کلی بعید به نظر می رسد.

البته برخی در این رابطه به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ اشاره می کنند، باید اشاره کرد زمینه پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پیامی که حضرت امام در این باره اعلام کرد با شرایط اخیر بسیار متفاوت است. در آن زمان با یک جنگ مستقیم رو به رو بودیم و امکانات کشور بر اساس گزارش مقامات ارشد مانند فرمانده سپاه با توانایی ها همخوانی نداشت در نتیجه امام جام زهر را نوشیدند.

سال آینده ایران در آن موقعیت احتمالا قرار نخواهد گرفت. البته آمریکایی ها براین تصور بودند با خروج از برجام و بازگشت تحریم ها اقتصاد ایران دچار فروپاشی با منجر به شورش های خیابانی شود و این امر نظام را وادار سازد تا به خواسته آمریکا تن دهد. اگرچه شرایط اقتصادی بسیار دشوار است و با افزایش قیمت ها مواجه هستیم ولی فروپاشی اقتصادی رخ نداد و به نظر می رسد دولت تا حدودی توانسته این مسئله را مدیریت کند.

بنابراین ایران در موقعیتی قرار نگرفته که به مذاکره موردنظر دولت آمریکا منتج شود. مگر اینکه آمریکا از یکی از مواضع عقب نشینی کند و نشانه ای از حسن نیت بروز دهد که در آن صورت احتمال روی دادن این مهم وجود دارد.

از سوی دیگر تمام کشورهایی که از روی کار آمدن این جریان ملی گرا در آمریکا متضرر شدند یا احساس نگرانی می کنند، قویا منتظر نتیجه انتخابات آمریکا هستند. نکته ای که برای ایران هم حائز اهمیت است و اگر دولت در کاخ سفید به دموکرات ها تحویل داده شود، فرصتی است که آمریکا مجدد به برجام باز گردد اما دراین صورت حتی دولت دموکرات هم برای بازگشت به برجام برخی شرایطی را مطالبه خواهد کرد. بنابراین حتی دولت دموکرات هم به راحتی شرایط پیش از خروج ترامپ از برجام را محقق نمی کند.