پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته چهارم تیر ماه 1398)

پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته چهارم تیر ماه 1398)
خلاصه اخبار

افزایش انتظارات تورمی با توجه به کسری بودجه دولت می تواند یکی از دلایل آن باشد. به بیان دیگر دیگر مردم به سود بانکی و اوراق با درآمد ثابت راضی نیستند. به همین دلیل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به سرمایه گذاری در بازار سرمایه روی آورده اند.

این هفته نیز همانند هفته ی قبل، پول از صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خارج شده است.

پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته چهارم تیر ماه 1398)

افزایش انتظارات تورمی با توجه به کسری بودجه دولت می تواند یکی از دلایل آن باشد. به بیان دیگر دیگر مردم به سود بانکی و اوراق با درآمد ثابت راضی نیستند. به همین دلیل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به سرمایه گذاری در بازار سرمایه روی آورده اند.

یکی از راه های سرمایه گذاری غیر مستقیم افراد ناآشنا یا پر مشغله صندوق های سرمایه گذاری است. موردی که این هفته توجه پول های زیادی را به خود جلب کرده است به طوری که 131 میلیارد تومان پول خالص وارد صندوق های سهامی شده است.

نکته قابل توجه دیگر اما ورود 27 میلیارد تومان پول به صندوق های مختلط است. این درحالی است که طی هفته ی گذشته تنها 6 میلیارد و 500 میلیون تومان وارد این نوع صندوق ها شده بود. تحلیل ما این است که با توجه به نزدیک شدن شاخص به مناطق حساس مقاومتی طی روز ها و ماه های آتی، توجه به این صندوق های سرمایه گذاری افزایش یابد. زیرا افراد با سرمایه گذاری در این صندوق ها، هم از موج تورمی بورس استفاده می کنند و هم از رکود آن در امانند. (با توجه به اینکه 40 تا 60 درصد از دارایی این صندوق ها در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود.)

در ادامه به بررسی صندوق های سرمایه گذاری برتر در زمینه جذب سرمایه اشاره می کنیم. توجه داشته باشید این صندوق های سرمایه گذاری، عمدتا هم معتبرند و هم بازدهی بالاتری دارند.

پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته چهارم تیر ماه 1398)
پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته چهارم تیر ماه 1398)
پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته چهارم تیر ماه 1398)
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.