پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته سوم تیر ماه 1398)

پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته سوم تیر ماه 1398)
خلاصه اخبار

پرسشی که باقی می ماند این است که با توجه به شرایط مثبت بورس تهران، چرا مبلغ اندکی در صندوق های سهامی وارد شده است؟ خالص ورود نقدینگی به این صندوق ها طی هفته دوم تیر ماه 14 میلیارد تومان بوده است.

اولین نکته جالب توجه در این نمودار، خروج 667 میلیارد تومانی پول از صندوق های با درآمد ثابت است.

پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته سوم تیر ماه 1398)
نمودار جریان نقدی صندوق های سرمایه گذاری | اعداد به میلیارد ریال

نکته ای که البته قابل تامل بوده و با توجه به میزان تورم سال 98 که اکثر کارشناسان آن را حدود 30 درصد در نظر می گیرند، منطقی نیز هست. آن هم زمانی که گزینه یِ جایگزینی همانند بورس می تازد و هر روز سقف های جدیدی را به نام خود فتح می کند.

پرسشی که باقی می ماند این است که با توجه به شرایط مثبت بورس تهران، چرا مبلغ اندکی در صندوق های سهامی وارد شده است؟ خالص ورود نقدینگی به این صندوق ها طی هفته دوم تیر ماه 14 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که این رقم با کاهشی 53 درصدی، به 6 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است. در این بین عدم آشنایی تازه واردان با صندوق های سهامی و در نتیجه ترجیح به سرمایه گذاری به صورت منفرد و شخصی نیز می تواند یکی از عوامل عدم ورود نقدینگی مناسب به صندوق های سرمایه گذاری سهامی باشد.

در ادامه به بررسی صندوق های سرمایه گذاری برتر در زمینه جذب سرمایه اشاره می کنیم. توجه داشته باشید این صندوق های سرمایه گذاری، عمدتا هم معتبرند و هم بازدهی بالاتری دارند.

پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته سوم تیر ماه 1398)
پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته سوم تیر ماه 1398)
پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته سوم تیر ماه 1398)
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.