پول بیشتر به کدام نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته دوم تیر ماه 1398)

پول بیشتر به کدام نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟ (هفته دوم تیر ماه 1398)
خلاصه اخبار

این مورد می تواند هم نشانگر خروج پول از بازار های موازیِ طلا و سکه به بازار سرمایه باشد و هم دیدگاهِ بدبینانه ی شروع دوره رکود بازار سهام. صندوق های سهامی نیز در این بازه ی زمانی، میزبان 14 میلیارد تومان ورود سرمایه بوده اند.

اول از همه به سراغ نمودار ورود و خروج پول به صندوق های سرمایه گذاری می رویم. در هفته دوم تیر ماه، حدود 400 میلیارد تومان پول وارد صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت شده است.

این هفته پول صندوق های سرمایه گذاری کجا رفت؟ (هفته دوم تیر ماه 1398)
نمودار جریان نقدی صندوق های سرمایه گذاری | اعداد به میلیارد ریال

این مورد می تواند هم نشانگر خروج پول از بازار های موازیِ طلا و سکه به بازار سرمایه باشد و هم دیدگاهِ بدبینانه ی شروع دوره رکود بازار سهام. صندوق های سهامی نیز در این بازه ی زمانی، میزبان 14 میلیارد تومان ورود سرمایه بوده اند. حدود 2 میلیارد تومان نیز از صندوق های مختلط (که شامل ترکیبی از سهام و اوراق با درآمد ثابت هستند) خارج شده است.

در ادامه به بررسی صندوق های سرمایه گذاری برتر در زمینه جذب سرمایه اشاره می کنیم. توجه داشته باشید این صندوق های سرمایه گذاری عمدتا دارای دو فاکتور مهم بازدهی و اعتبار بالا می باشند.

این هفته پول صندوق های سرمایه گذاری کجا رفت؟ (هفته دوم تیر ماه 1398)
این هفته پول صندوق های سرمایه گذاری کجا رفت؟ (هفته دوم تیر ماه 1398)
این هفته پول صندوق های سرمایه گذاری کجا رفت؟ (هفته دوم تیر ماه 1398)
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.