پول صندوق های سرمایه گذاری در مرداد 1398 به سمت کدام بازارهای مالی رفته است؟

پول صندوق های سرمایه گذاری در مرداد 1398 به سمت کدام بازارهای مالی رفته است؟
خلاصه اخبار

در هفته ای که گذشت، برآیند ورود پول به صندوق های سرمایه گذاری مثبت بود این هفته به طور خالص 1480 میلیارد تومان به این صندوق ها وارد شد.

با توجه به آمار منتشر شده از سایت رسام فاند میتوان میزان ورود و خروج سرمایه به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، سهامی و مبتنی بر طلا و سکه را به تفکیک هر ماه، سال و حتی روزانه به تفکیک هر یک از انواع صندوق ها مشاهده کرد. جدول زیر خلاصه ای از میزان ورود و خروج سرمایه را بین صندوق های سرمایه گذاری نشان میدهد:

جریان نقدی صندوق های سرمایه گذاری

پول صندوق های سرمایه گذاری در مرداد 1398 به سمت کدام بازارهای مالی رفته است؟
نمودار جریان نقدی صندوق های سرمایه گذاری | اعداد به میلیارد ریال

در هفته ای که گذشت، برآیند ورود پول به صندوق های سرمایه گذاری مثبت بود. به طوری که پس از اینکه هفته ها شاهد خروج پول از صندوق های با درآمد ثابت بودیم، این هفته به طور خالص 1480 میلیارد تومان به این صندوق ها وارد شد.

ورود این حجم زیاد از نقدینگی می تواند ظنِّ عدم اقبال سرمایه گذاران به بازار سرمایه را تقویت کند.
صندوق های سهامی اما با وجود اینکه برآیند مثبتی داشتند، اما نسبت به هفته ی گذشته پول کمتری به آن ها وارد شد. هفته ی گذشته میزان خالص ورود به این صندوق ها 57 میلیارد تومان بود در حالی که این هفته 32 میلیارد تومان به این صندوق ها تزریق شد.
در خصوص صندوق های مختلط در نظر داشته باشید که تنها دو صندوق از آن ها مورد توجه عموم هستند؛ صندوق تجربه ایرانیان و گوهر نفیس تمدن. بنابراین بازار صندوق های مختلط عمق و خواهان زیادی ندارند.

با اینحال هفته های متوالی شاهد ورود پول های بسیار بزرگ به صندوق تجربه ایرانیان هستیم.
در ادامه به بررسی صندوق های سرمایه گذاری برتر در زمینه جذب سرمایه اشاره می کنیم. توجه داشته باشید این صندوق های سرمایه گذاری، عمدتا هم معتبرند و هم بازدهی بالاتری دارند.

پول صندوق های سرمایه گذاری در مرداد 1398 به سمت کدام بازارهای مالی رفته است؟
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.