پول صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت 1398 به سمت کدام بازارهای مالی رفته است؟

پول صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت 1398 به سمت کدام بازارهای مالی رفته است؟
خلاصه اخبار

در اردیبهشت ماه 98 با رصد کردن میزان ورودی و خروجی سرمایه ها میان صندوق های سرمایه گذاری میتوان جهت گردش پول را در بازارهای مالی شناسایی کرد.

با توجه به آمار منتشر شده از سایت رسام فاند میتوان میزان ورود و خروج سرمایه به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، سهامی و مبتنی بر طلا و سکه را به تفکیک هر ماه، سال و حتی روزانه به تفکیک هر یک از انواع صندوق ها مشاهده کرد. جدول زیر خلاصه ای از میزان ورود و خروج سرمایه را بین صندوق های سرمایه گذاری نشان میدهد:

برآیند جریان سرمایه   میزان خروجی سرمایه (به ریال) میزان ورودی سرمایه (به ریال) نوع صندوق سرمایه گذاری
(26,250,205,685,122) 171,583,820,644,842   145,333,614,959,720 با درآمد ثابت و قابل معامله با درآمد ثابت
651,360,931,575 1,379,379,453,898 2,030,740,385,473 سهامی و قابل معامله سهامی
107,898,650,000 13,592,620,000 121,491,270,000 مبتنی بر طلا
119,723,153,798 162,307,789,302 282,030,943,100 مختلط

جمع بندی

با توجه به اینکه شرایط سیاسی امروز کشور تحت تاثیر صحبت ها و تحریم های اقتصادی قرار دارد، انتخاب بازار مناسب برای سرمایه گذاری در سال 98 تا حدودی مبهم است؛ به طوری که از یک طرف بر اساس رصد پول متوجه خواهیم شد که همچنان طلا به عنوان یک سرمایه گذاری امن تقاضای خود را دارد و از طرف دیگر بازار سرمایه از سایر بازارهای مالی عقب مانده است و نتوانسته است به نسبت دلار و سکه و طلا رشد قابل توجهی را داشته باشد. در جدول زیر که مقایسه بین بازارهای مالی در سال 97 را نشان میدهد، بازار بورس کمترین بازده را برای سهامداران به همراه داشته است؛ ولی در اردیبهشت ماه 97 به نسبت سایر بازارها بیشترین بازده را داشته است و این نشان از ورود نقدینگی به بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای موازی است.

در حال حاضر در گروه های مختلف و صنایع بورسی شرکت هایی هستند که با توجه به تورم ایجاد شده، گزارشات بهتری همراه با افزایش نرخ سود و افزایش فروش (به دلیل کم شدن واردات) روانه سامانه های اطلاع رسانی کدال کرده اند و همین گزارشات مثبت موجب جذب نقدینگی بیشتر به سمت بازار سرمایه شده است. این اتفاق در حالی رخ داده است که صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در اردیبهشت ماه 98 خروج سرمایه 2600 میلیارد تومانی را تجربه کرده اند، ولی صندوق های سرمایه گذاری سهامی در همین ماه برایند جریان سرمایه مثبت را داشته اند که حجم این پول نشان از ورود با احتیاط به بازار سرمایه دارد. این روزها بازار سرمایه منتظر اخبار مثبت تری هست تا سرمایه گذاران با حجم بیشتری وارد آن شوند که طبیعتاً نیازمند کاهش ریسک های سیستماتیک خواهد بود. در انتها بازده ماهانه بازارهای مالی را میبینیم که نشان می دهد در شرایط فعلی بازار بورس نسبت به سایر بازارها بازده بهتر و بیشتری نصیب سرمایه گذاران خود نموده است.

پول صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت 1398 به سمت کدام بازارهای مالی رفته است؟
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.