پربازده‌ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله هفته منتهی به 29 اردیبهشت 98

پربازده‌ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله هفته منتهی به 29 اردیبهشت 98
خلاصه اخبار

سیگنال پربازده‌ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله هفته منتهی به 29 اردیبهشت 98 که در بازار سرمایه فعال می‌باشند را مورد بررسی قرار می‌دهد.

سیگنال پربازده‌ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله هفته منتهی به 29/02/1398 که در بازار سرمایه فعال می‌باشند را مورد بررسی قرار می‌دهد. پربازده‌ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل معامله در هفته گذشته، “امین تدبیرگران فردا” با 5.2 درصد بازدهی بوده است. این صندوق در دور‌ه یک  ساله نیز بازده 94.7 درصدی را ثبت کرده است. صندوق  “هستی بخش آگاه” با 4.2 درصد بازدهی هفتگی، دومین صندوق پربازده هفته گذشته در بین صندوق‌های قابل معامله بوده  است. رتبه سوم را نیز صندوق “آرمان آتیه درخشان مس” با 4.2 درصد کسب کرده است. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های قابل معامله فعال در بازار سرمایه در هفته گذشته 2.1 درصد بوده است.

در جدول زیر  5 مورد از پربازده‌ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله هفته منتهی به 29/02/1398 آورده شده است. (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 امین تدبیرگران فردا 5.2% 94.7% 285 کارگزاری تدبیرگران فردا
2 هستی بخش آگاه 4.2% 129.3% 214 کارگزاری آگاه
3 آرمان آتیه درخشان مس 4.2% 140.6% 327 تامین سرمایه تمدن
4 سپهر کاریزما 4.1% 138.6% 721 سبدگردان كاريزما
5 آسمان آرمانی سهام 4.0% 96.8% 171 سبدگردان آسمان

در نمودار زیر پربازده‌ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله هفته منتهی به 29/02/1398 با هم مقایسه شده‌اند:

در نمودار زیر پربازده‌ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله هفته منتهی به 29/02/1398 با هم مقایسه شده‌اند:

واحدهای سرمایه‌گذاری این نوع از صندوق‌ها در بورس مورد معامله قرار می‌گیرند. بنابراین برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها کافی است مانند سایر سهام شرکت‌های فعال در بورس، از طریق کد بورسی سفارش خرید واحدهای سرمایه‌گذاری برای این صندوق‌ها ارائه شود.

این در حالی است که برای سرمایه گذاری در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک باید برای هر سفارش واحدهای سرمایه‌گذاری جدید صادر گردد و به منظور برداشت وجوه سرمایه‌گذاری شده، باید واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده ابطال گردند. صندوق‌های قابل معامله خود انواع مختلفی ازجمله صندوق‌های قابل معامله سهامی، مختلط  و با درآمد ثابت می‌باشند. یکی از مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله خریدوفروش آسان واحد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها است. قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.