پراید و پژو با چه قیمتی معامله شدند؟

پراید و پژو با چه قیمتی معامله شدند؟

به گزارش سیگنال، قیمت خودروی پراید 111 مدل 99 به 185 میلیون تومان رسید و قیمت آن افزایشی بوده است. پراید 151 SE مدل 1400 با قیمت 173 میلیون تومان معامله شد.

پراید 151 پلاس 1400 نیز به 183 میلیون تومان رسید.

پژو 206 تیپ 2 مدل 1400 با قیمت 272 میلیون تومان در بازار معامله شد.

سیگنالی های عزیز برای مشاهده اخبار خودرو می‌توانید اپلیکیشن سیگنال را نصب و وارد بخش خودرو شوید.