پدیده شیمی قرن (اکتیو) افت 12 درصدی حاشیه سود خالص در سال 1400 داشت

پدیده شیمی قرن (اکتیو) افت 12 درصدی حاشیه سود خالص در سال 1400 داشت
خلاصه اخبار

بررسی وضعیت حاشیه سود خالص شرکت پدیده شیمی قرن در سال مالی 1400 نشان از افت 12 درصدی در قیاس با سال مالی 1399 دارد.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پدیده شیمی قرن در سال مالی 1400 با درآمد عملیاتی 2304.7 میلیارد تومان و بهای تمام شده 1770.5 میلیارد تومان به ترتیب افزایش 28 و 39 درصدی نسبت به سال 1399 داشته است. 

سودناخالص شرکت هم‌سطح با سال مالی 1399 و برابر 534.1 میلیارد تومان بوده است. سود عملیاتی افت 23 درصدی داشته و برابر 320.3 میلیارد تومان گزارش شده است. 

سودخالص نیز با کاهش 34 درصدی معادل 274.6 میلیارد تومان بوده که به ازای هر سهم 274.6 تومان محقق شده است. حاشیه سود خالص 12 درصدی در سال مالی 1400 حدود 12 درصد کمتر از سال مالی 1399 بوده است. 

برخلاف آنکه مقدار فروش صادراتی حدود 944 درصد افزایش یافته و از این محل درآمد 20 میلیارد تومانی به دست آمده ، مجموع مقدار فروش 10 درصد کاهش را نشان می‌دهد.