پتروشیمی مبین نرخ فروش محصولات را بالا برد

پتروشیمی مبین نرخ فروش محصولات را بالا برد
خلاصه اخبار

بررسی نرخ فروش پتروشیمی‌های مبین و فجر به عنوان دو پتروشیمی یوتیلیتی محور نشان می‌دهد، نرخ فروش محصولات پتروشیمی فجر در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه تغییر محسوسی نداشته اما نرخ فروش محصولات پتروشیمی مبین افزایش قابل توجه داشته است.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بااقتصاد، پتروشیمی مبین در فروردین ماه سال 97 مبلغ 904 میلیارد تومان فروش داشته است. درآمد پتروشیمی مبین در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه نزدیک به 30 درصد افزایش یافت. پتروشیمی مبین در اسفند ماه696 میلیارد تومان درآمد ساخته است. بررسی مقدار فروش محصولات شرکت در فروردین و اسفند ماه نشان می‌دهد، مقدار فروش شرکت در فروردین ماه نسبت به اسفند 97 افزایش یافته است اما نکته مهم‌تر در افزایش میزان درآمد شرکت، افزایش نرخ فروش محصولات شرکت می‌باشد. نرخ فروش محصولات شرکت در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه به طور کلی در همه محصولات 6 درصد افزایش یافت.

نرخ‌های فروش محصولات و خدمات پتروشیمی مبین بصورت سالانه و براساس مصوبات کارگروهی متشکل از نمایندگان خریداران و شرکت، تعیین و پس از تائید انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نمایندگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت، توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت اجراء ابلاغ می گردد. نرخهای فروش محصولات و خدمات شرکت جهت سال1397براساس آخرین نرخهای مصوب سال1394(تماماً باستثنای گاز بصورت ارزی می باشد) با، نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل درصورتحساب‌های فروش شرکت قرارگرفته است. در سال 1397 شورای رقابت فرمولی جدید برای محاسبه نرخ های یوتیلیتی شرکت های مبین و فجر و بر مبنای میانگین وزنی بازده دارائی مولد مصرف کنندگان یوتیلیتی فعال در بورس اعلام نموده که مباحث کارشناسی و تدقیق محاسبات مربوط به این دستورالعمل توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جریان است اما به لحاظ ابهاماتی که در خصوص تعریف ” دارائیهای مولد ” و ” مصرف کنندگان فعال در بورس ” وجود دارد نیازمند اظهارنظر و هماهنگی با سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط می‌باشد و این فرآیند زمانبر خواهد بود، که به محض تعیین تکلیف نرخهای سرویسهای جانبی و مشخص شدن اثرات آن بر سود و زیان شرکت، اطلاع رسانی خواهد گردید.

پتروشیمی مبین نرخ فروش محصولات را بالا برد


نرخ فروش پتروشیمی فجر تغییری نکرد

فرمول فوق الذکر برای نرخهای سنوات 1396 و 1395انجام خواهد و برای نرخ سرویسهای جانبی سال 1397 بررسی مجدد باید صورت پذیرد .براساس قرارداد25 ساله با شرکتهای مصرف کننده سرویسهای جانبی ، نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل در صورتحساب‌های فروش شرکت پتروشیمی مبین قرار می گیرد . نرخ تسعیر در صورتحساب نیمه اول سال جاری از سامانه بانک مرکزی استخراج شده است و در نیمه دوم سال جاری نرخ تسعیر مذکور بر مبنای متوسط نرخ معاملاتی ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما که توسط انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی هر ماهه به شرکت ابلاغ می گردد لحاظ گردیده است.

پتروشیمی فجر در فروردین ماه سال جاری 120 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به درآمد شرکت در اسفند ماه 10 درصد افزایش در درآمد را تجریه کرده است. که بخش اصلی تغییر درآمد شرکت مربوط به افزایش مقداری فروش محصولات می‌باشد. پتروشیمی فجر و پتروشیمی مبین دو پتروشیمی یوتیلیتی محور می‌باشد و از ظریق ارائه محصولات تکمیلی در فرایند تولید پتروشیمی‌های محصول محو.ر، به کسب درآمد می‌پردازند. ازین رو محصولات ارائه شده از سوی این دو شرکت مشابه بوده و نرخ گذاری این محصولات توسط یک کارگروه انجام می‌گیرد. اما گزارش فعالیت فروردین ماه دو پتروشیمی مبین و فجر نشان می‌دهد، نرخ فروش محصولات پتروشمی مبین افزایش 6 درصدی داشته است اما نرخ فروش محصولات پتروشمی فجر تغییر محسوسی نداشته است.

منبع: baeghtesad.com

برچسب‌ها