پتروشیمی شیراز به سود رسید/شیراز برای هر سهم سود 127 تومانی شناسایی کرد

پتروشیمی شیراز به سود رسید/شیراز برای هر سهم سود 127 تومانی شناسایی کرد
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، پتروشیمی شیراز از اوره‌سازان فعال در بازار بوده که عمده فروش شرکت مربوط به بازار صادارتی می‌باشد. پتروشیمی شیراز در سال 97، یک میلیون و 898 هزار تن فروش داشته که 889 هزار تن از فروش در بازار داخلی و یک میلیون تن مربوط به بازار خارجی می‌باشد. […]

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، پتروشیمی شیراز از اوره‌سازان فعال در بازار بوده که عمده فروش شرکت مربوط به بازار صادارتی می‌باشد. پتروشیمی شیراز در سال 97، یک میلیون و 898 هزار تن فروش داشته که 889 هزار تن از فروش در بازار داخلی و یک میلیون تن مربوط به بازار خارجی می‌باشد. مقدار فروش پتروشیمی شیراز از دو میلیون و 109 هزار تن در سال 96 با کاهش 10 درصدی به یکی میلیون و 898 هزار تن در سال 97 رسیده است. بنابراین شاهد کاهش مقدار فروش شرکت بوده‌ایم.

افزایش نرخ فروش اوره صادراتی در سال 97

نرخ فروش محصولات پتروشیمی شیراز در سال مالی 97 افزایشی بوده است به طور مثال اوره صادراتی از محصولات اصلی شرکت می‌باشد. نرخ فروش اوره صادراتی براساس نرخ‌های جهانی می‌باشد. بررسی روند نرخ فروش اوره صادراتی نشان می‌دهد در سال 96 رشد 36 درصدی داشته و همین روند را تا تیر 97 طی کرده است اما در تیر 97 به دلیل محاسبه دلار براساس دلار نیمایی شاهد افزایش ریالی نرخ فروش اوره صادراتی می‌باشیم که به یک باره از قیمت یک میلیون تومان (در هر تن) در سال 97، نرخ فروش اوره صادراتی به یک میلیون و 855 هزار تومان رسیده است و در اسفند 97 به یک میلیون و 929 هزار تومان رسیده است.

1

درآمد شیراز 70 درصد افزایش یافت

در سال 97 شاهد کاهش مقدار فروش پتروشیمی شیراز بوده‌ایم اما به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات و افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما، درآمد پتروشیمی شیراز افزایش یافت. درآمد پتروشیمی شیراز از هزار و 716 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 57 درصدی به دو هزار و 700 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به دلیل کاهش تولید، کاهش یافته اما به دلیل افزایش نرخ خوراک پتروشیمی رشد 42 درصدی داشته و از 994 میلیارد تومان به هزار و 411 میلیارد تومان رسیده است.

زیان خالص شیراز از بین رفت

به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات و افزایش درآمدی و برتری رشد درآمد به بهای تمام شده، شاهد رشد سود ناخالص در سال 97 نسبت به سال 96 می‌باشیم. سود ناخالص شیراز از 723 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 57 درصدی به دو هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است.

سود عملیاتی پتروشیمی شیراز به دلیل کاهش 22 میلیارد تومانی سایر هزینه‌های عملیاتی، افزایشی بوده و از 479 میلیارد تومان در سال 96 به هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.

سود خالص پتروشیمی شیراز در سال 97 رشد خیره کننده ای را تجربه کرده است که به دلیل کاهش هزینه‌های مالی شرکت و کاهش سایر هزینه‌های غیر عملیاتی شیراز در سال 97 روی داده است. هزینه مالی شیراز از 388 میلیارد تومان با کاهش 50 درصدی به 193 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است و سایر هزینه‌های غیرعملیاتی شیراز از 235 میلیارد تومان با کاهش 47 درصدی به 125 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین کاهش این دو متغیر و افزایش سود عملیاتی شرکت موجب شده است زیان 145 میلیارد تومانی شیراز در سال 96 به سود خالص 650 میلیارد تومانی تبدیل شود.

شیراز در عملکرد سال 96 زیان 284 ریالی برای هر سهم شناسایی کرده است که به دلیل رشد سود خالص، زیان هر سهم از بین رفته و به سود رسیده و شیراز برای هر سهم سود 127 تومانی شناسایی کرده است.

2

آیا شیراز می‌تواند فروش برآوردی 98 را محقق نماید؟

پتروشیمی شیراز برای سال 98 برآورد فروش مقداری دو میلیون تنی را پیش‌بینی کرده است که این مقدار فروش، در واقع نسبت به 97 120 هزار تن بیشتر می‌باشد. بازار هدف پتروشمی شیراز صادراتی می‌باشد و در شرایط تحریمی می‌توان کاهش ریسک ناشی از تحریم را در مقدار فروش شرکت لحاظ نمود، اما شرکت در براورد سال 98 مقدار فروش را افزایشی در نظر گرفته است. شیراز برای دستیابی به این مقدار فروش به طور میانگین بایستی در هر ماه فروش مقداری 167 هزار تنی را محقق نماید. بررسی عملکرد فروردین و اردیبهشت شرکت نشان می‌دهد، پتروشیمی شیراز به طور میانگین در این دو ماه فروش 180 هزار تنی داشته که حتی بالاتر از مقدار برآوردی می‌باشد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.
برچسب‌ها