“وپاسار” سود افزایشی خود را تجربه کرد

“وپاسار” سود افزایشی خود را تجربه کرد
خلاصه اخبار

بانک پاسارگاد طی دوره ۶ ماهه در صورت های مالی تلفیقی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۵۳ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ رشد ۹۶۰ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بانک پاسارگاد با سرمایه ۵۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی میان دوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

بانک پاسارگاد در دوره یاد شده، مبلغ ۲ هزار و ۷۰۳ میلیارد و ۳۰۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۵۳ ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۹۶۰ درصد افزایش داشته است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۹۰۱ میلیارد و ۲۲۹ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

“وپاسار” در دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده و در صورت های مالی تلفزقی خود، مبلغ ۴۶۸ میلیارد و ۴۶۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، بانک پاسارگاد در صورت‌های مالی مبلغ ۱۲۳ ریال سود در دوره ۶ ماهه یاد شده به هر سهم خود اختصاص داده بود که نسبت به دوره مشابه رشد چشمگیری را نشان می دهد. این شرکت سود خالص در این دوره را ۶ هزار ۲۰۴ میلیارد و ۱۰۴ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می شود بانک پاسارگاد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶، به صورت حسابرسی شده، زیان خالص را مبلغ ۵۲۲ میلیارد و ۶۷۵ میلیون ریال و زیان هر سهم را ۱۰ ریال اعلام کرده بود.

منبع: sena.ir