«وسدید» پیشنهاد افزایش سرمایه 873 درصدی داد

«وسدید» پیشنهاد افزایش سرمایه 873 درصدی داد
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، «وسدید» نماد شرکت گروه صنعتی سدید از پیشنهاد افزایش سرمایه 873 درصدی خبر داد و در اطلاعیه خود اعلام کرد: با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 3,980,884,000,000 ریال به مبلغ 38,743,208,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور بهبود ساختار مالی شرکت که در تاریخ 1399/07/29 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.