وبصادر به سوددهی رسید / برای هر سهم سود یک ریالی شناسایی کرد

وبصادر به سوددهی رسید / برای هر سهم سود یک ریالی شناسایی کرد
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، بانک صادرات در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 درآمدهای دو هزار میلیارد تومانی شناسایی کرده است که درآمد بانک صادرات نسبت به دوره سه ماهه منتهی به خرداد 97 رشد 119 درصدی داشته است. هزار و 500 میلیارد تومان از درآمدهای شرکت مربوط به درامدهای غیرمشاع […]

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، بانک صادرات در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 درآمدهای دو هزار میلیارد تومانی شناسایی کرده است که درآمد بانک صادرات نسبت به دوره سه ماهه منتهی به خرداد 97 رشد 119 درصدی داشته است.

هزار و 500 میلیارد تومان از درآمدهای شرکت مربوط به درامدهای غیرمشاع و 500 میلیارد تومان مربوط به سهم بانک از درآمدهای مشاع است. سهم بانک از درامدهای مشاع در دوره سه ماهه اول سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 445 میلیارد تومانی داشته و درآمدهای غیر مشاع بانک صادرات افزایش 643 میلیارد تومانی را تجربه کرده است.

در بخش درآمدهای مشاع علاوه بر افزایش سود وجه التزام تسهیلات اعطایی، کاهش 94 میلیارد تومانی سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری موجب شده است سهم سود سپرده‌گذاران کاهش یافته و سهم بانک از درآمد مشاع افزایش یابد.

رشد منابع درآمدی غیرمشاع وبصادر

در بخش درآمدهای غیرمشاع افزایش یکپارچه منابع درآمدی به رشد درامد غیرمشاع وبصادر کمک کرده است که در این میان نتیجه مبادلات ارزی بالاترین اثر را بر درآمد بانک داشته است.

سود وجه التزام فعالیت‌های غیرمشاع بانک صادرات با رشد 28 درصدی (معادل 128 میلیارد تومان) در سه ماهه منتهی به خرداد 98 به 585 میلیارد تومان رسیده است. درآمد کارمزد بانک در همین دوره با رشد 25 درصدی (معادل 67 میلیارد تومان) به 333 میلیارد تومان رسیده و سایر درآمدها نیز با رشد 99 درصدی به 185 میلیارد تومان رسیده است. اما در میان درآمدهای غیر مشاع، نتیجه مبادلات ارزی بالاترین میزان افزایش را به خود اختصاص داده است و در سه ماهه منتهی به خرداد 98 با رشد 680 درصدی (معادل 356 میلیارد تومان) نسبت به دوره مشابه سال قبل به 408 میلیارد تومان رسیده است که بالاترین اثر مثبت را بر درآمد بانک صادرات داشته است.

وبصادر سود خالص 14 میلیارد تومانی ساخت

به کمک رشد درآمدهای مشاع و غیر مشاع، مجموع درآمد بانک صادرات در دوره سه ماهه اول سال رشد 119 درصدی داشته و این در حالی است که هزینه‌های بانک رشد هفت درصدی داشته است. بنابراین سود خالص وبصادر از زیان خارج شده و با رشد 102 درصدی به 14 میلیارد تومان رسیده است و با توجه به خارج شدن از محدوده زیان، وبصادر برای هر سهم سود خالص یک ریالی شناسایی کرده است.

سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری که یک هزینه عمده برای بانک است در بهار  98 نسبت به دوره مشابه قبل 94 میلیارد تومان کاهش داشته است.

سود و وجه تضمین التزام تسهیلات اعطایی که یک درآمد است 480 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل رشد داشته است. البته سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها نیز 129 میلیارد تومان کاهش داشته است.

در بخش درآمدهای غیر مشاع بیشترین تغییر ریالی مربوط به سرفصل مبادلات ارزی است که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 355 میلیارد تومانی داشته است.

در بخش هزینه ها، جمع هزینه ها در بهار 98 نسبت به مدت مشابه قبل 1250 میلیارد تومان افزایش داشته است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.
برچسب‌ها