واگذاری 715 میلیون سهم توسط فارس

واگذاری 715 میلیون سهم توسط فارس
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پتروشیمی فارس تعداد 715.000.000 سهم از سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس طی نامه شماره 15/170698 مورخ 1399/7/30 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع شرکت ملی صنایع پتروشیمی وثیقه شده است.