واگذاری بنگاه‌های دولتی در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله(ETF)

واگذاری بنگاه‌های دولتی در قالب  صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله(ETF)
خلاصه اخبار

در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد شده دولت واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جز (۲) بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی در قالب «ETF» انجام دهد.

واگذاری بنگاه‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی امکانپذیر است. همچنین بدهی دولت و بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت، موسسات و شرکت‌های دولتی و مشمول واگذاری در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قابل پرداخت است.

طبق لایحه بودجه ۹۹، دولت مکلف شده بنگاه‌های دولتی را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس واگذار و برای تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند. همچنین به دولت اجازه داده شده مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از بدهی خود را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تامین کند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.