وام بازنشستگان تامین اجتماعی 10 میلیون تومان شد

وام بازنشستگان تامین اجتماعی 10 میلیون تومان شد

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد:  وام قرض الحسنه بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1400 به میزان 7 میلیون تومان بود که برای سال1401 به میزان 40 درصد افزایش خواهد یافت و به 10 میلیون تومان خواهد رسید.

در سال جاری حدود 270 هزار نفر وام بازنشستگی را دریافت کردند. در سال آینده پیش بینی می‌شود به 400 هزار نفر این وام قرض الحسنه تعلق بگیرد.

سقف تسهیلات وام بازنشستگی

مبلغ این وام قرض الحسنه 10 میلیون تومان با نرخ سود 4 درصد و مدت زمان بازپرداخت 36 ماهه است. اقساط این وام هر ماه از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود.

  • سقف تسهیلات: 10 میلیون تومان
  • نرخ سود: 4 درصد
  • مدت زمان بازپرداخت: 36 ماه
  • نوع پرداخت اقساط: کسر از حقوق بازنشسته

وام بازنشستگی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

  برای دریافت وام بازنشستگان اولویت با بازنشستگانی است که تاکنون وامی دریافت نکرده اند.

  بیماران خاص و صعب العلاج

  افرادی که فرزندان آن ها در شرف ازدواج هستند.

  افراد در حال جابجایی مسکن جهت اجاره نشینی

ثبت نام دریافت وام بازنشستگی

برای ثبت نام وام بازنشستگان تأمین اجتماعی باید به سامانه پرداخت وام مستمری بگیران مراجعه کنند که توسط کانون های بازنشستگی فعال شده و نیازی به مراجعه حضوری نیست. کانون بازنشستگان شهر تهران برای ثبت نام وام اعضای خود سامانه vaam.kabta.ir را معرفی کرده و متقاضیان باید اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند.

شرایط لازم برای دریافت وام بازنشستگی

  بازنشسته باید حقوق بازنشستگی خود را از شعب بانک رفاه شهر تهران دریافت نماید.

  بازنشسته باید دارای کارت عضویت کانون بازنشستگان باشد. در صورت عدم اعتبار کارت عضویت به کانون بازنشستگی مراجعه نموده و تمدید نماید.

  سن بازنشسته متقاضی وام باید کمتر از 77 سال باشد.

  بازنشسته باید دارای چک برگشتی و بدهی معوقه به بانک نباشد

  بازنشسته نباید در 3 سال گذشته از تسهیلات بانک رفاه استفاده کرده باشد.

بازنشسته متقاضی وام باید شماره تلفن همراه متعلق به خود او باشد.

برای مشاهده آخرین اخبار بانکی می‌توانید اپلیکیشن سیگنال را نصب نموده و وارد کاشی بانک شوید.