همکاری بازار سرمایه و بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی

همکاری بازار سرمایه و بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی
خلاصه اخبار

رییس کل بانک مرکزی، گفت:بانک مرکزی تلاش می کند با همکاری مجلس تعادل را در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد کند، تا از این طریق بتواند رفاه مردم را افزایش داد. به گزارش سیگنال به نقل از سنا، عبدالناصر همتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی […]

رییس کل بانک مرکزی، گفت:بانک مرکزی تلاش می کند با همکاری مجلس تعادل را در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد کند، تا از این طریق بتواند رفاه مردم را افزایش داد.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، عبدالناصر همتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی همیشه حامی بانک مرکزی بوده است، گفت: بانک مرکزی از این موضوع استفاده کرده تا با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و بخش های مختلف مجلس بتواند تعادل را در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد کند، تا از این طریق بتوان رفاه مردم را افزایش داد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای مدیریت نقدینگی با بازار سرمایه همکاری ها انجام می شود، افزود:توجه به مدیریت بازارهای مالی مهم است و تمام تلاش بانک مرکزی این است که بازارهای مالی با یکدیگر هماهنگی داشته باشند.

همتی با بیان اینکه فعالان بازار، ارز را به تعادل می رسانند، تصریح کرد: ایجاد ثبات در بازار ارز از همه چیز مهم تر است و بانک مرکزی برنامه هایی برای ایجاد ثبات در بازار دارد.