هلدینگ دارویی تامین؛ پیشتاز خط‌ مقدم صنعت دارویی کشور

هلدینگ دارویی تامین؛ پیشتاز خط‌ مقدم صنعت دارویی کشور
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین در گزارش عملکرد شش‌ماهه خود از افزایش سود خالص در شش ماهه نخست به میزان 41.6 درصد، اطلاع داد.

به گزارش رادیو سهام، در مقایسه فعالیت این هلدینگ با رقبای خود در صنعت دارویی، سهم سود هلدینگ دارویی تامین از کل سود شرکت‌های بورسی فعال در صنعت دارو فراتر رفت و از 51.1 درصد به 52.9 درصد رسیده است.

یکی از مهمترین دستاوردهای کلیدی به دست آمده در گروه دارویی تامین این است که در این مدت 60 قلم محصول جدید به بازار دارو ارائه شده است که 13 قلم محصول نهایی و یک قلم، ماده اولیه دارویی بوده که برای نخستین بار در کشور به بازار عرضه شده است.

هلدینگ دارویی تامین؛ پیشتاز خط‌ مقدم صنعت دارویی کشور