هفت نوع تسهیلات ساخت مسکن در شهر تهران

هفت نوع تسهیلات ساخت مسکن در شهر تهران
خلاصه اخبار

بانک مسکن برای ساخت مسکن، تسهیلاتی ارائه می‌دهد که به تناسب هر شهر دارای سقف‌های مختلفی است

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد، در شهر تهران میزان تسهیلات اعطایی هفت نوع است. این تسهیلات در رقم‌های یک هزار و ۶۰۰ میلیون ریالی، یک هزار میلیون ریالی، ۸۰۰ میلیون ریالی، ۶۰۰ میلیون ریالی، ۲ هزار و ۱۳۰ میلیون ریالی، ۲۰۰ میلیون ریالی و ۳۰۰ میلیون ریالی در انواع با سپرده و بدون سپرده ارائه می‌شود.
۱۶۰۰ میلیون ریالی: این تسهیلات ویژه زوجین و از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم است که نیاز به سپرده‌گذاری دارد. نرخ سود بافت فرسوده ۶ درصد، نرخ سود فروش اقساطی ۸ درصد و نرخ سود مشارکت این تسهیلات نیز ۸ درصد است. مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات یک هزار و ۶۰۰ میلیون ریالی ۱۲ سال است که در بازپرداخت ساده مبلغ قسط هر ماه ۱۷ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال و پلکانی سه درصدی ۱۵ میلیون و ۵۸ هزار ریال باید پرداخت شود. این اقساط در روش پلکانی پنج درصدی ۱۳ میلیون و ۶۷۳ هزار ریال و در روش پلکانی با نرخ سود ۹ درصد ۱۱ میلیون و ۱۹۲ هزار ریال و در روش پلکانی ۲۰ درصدی ۱۴ میلیون و ۸۳۴ هزار ریال به‌صورت ماهانه است.هزار میلیون ریالی: تسهیلات یک هزار میلیون ریالی ساخت مسکن در شهر تهران از طریق اوراق ممتاز ویژه زوجین است که برای ساخت واحد مسکونی به متاهلان واجد شرایط پرداخت می‌شود. نرخ سود این تسهیلات در بافت فرسوده ۱۶ درصد، نرخ سود فروش اقساطی ۵/ ۱۷ درصد و نرخ سود مشارکت نیز ۵/ ۱۷ درصد است. مدت بازپرداخت اقساط ۱۲ سال است. مبلغ اقساط این تسهیلات در روش ساده ۱۶ میلیون و ۶۵۴ هزار ریال ماهانه است که در روش پلکانی با نرخ سه‌درصد ۱۴ میلیون و ۹۲۳ هزار ریال به‌صورت ماهانه و پلکانی ۲۰ درصدی ۱۴ میلیون و ۸۷۳ هزار ریال خواهد بود.

۸۰۰ میلیون ریال: تسهیلات ۸۰۰ میلیون ریالی از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای ساخت واحد مسکونی به افراد واجد شرایط پرداخت می‌شود. نرخ سود این تسهیلات در بافت فرسوده ۶ درصد، نرخ سود فروش اقساطی ۸ درصد، نرخ سود مشارکت نیز ۸ درصد است. مدت بازپرداخت اقساط نیز ۱۲ سال است. مبلغ قسط تسهیلات ۸۰۰ میلیون ریالی در شهر تهران از طریق روش ساده ۸ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال ماهانه، به روش پلکانی سه‌درصدی، ۷ میلیون و ۵۲۹ هزار ریال و پلکانی پنج درصدی، ۶ میلیون و ۸۳۷ هزار ریال ماهانه خواهد بود. مبلغ هر قسط این تسهیلات به‌صورت پلکانی ۹ درصدی، ۵ میلیون و ۵۹۶ هزار ریال و پلکانی ۲۰ درصدی ۷ میلیون و ۴۱۷ هزار ریال ماهانه خواهد بود.

تسهیلات ۶۰۰ میلیون ریالی: تسهیلات ۶۰۰ میلیون ریالی بدون سپرده‌گذاری و از طریق خرید اوراق ممتاز قابل پرداخت است و برای ساخت واحد مسکونی به افراد واجد شرایط پرداخت می‌شود. نرخ سود تسهیلات دربافت فرسوده ۱۶ درصد، نرخ سود فروش اقساطی ۵/ ۱۷ درصد، نرخ سود مشارکت ۵/ ۱۷ درصد و مدت بازپرداخت نیز ۱۲ سال است. اقساط این تسهیلات با روش ساده ۹ میلیون و ۹۹۳ هزار ریال و با روش پلکانی هشت میلیون و ۹۵۴ هزار ریال و با روش پلکانی ۲۰ درصد، هشت میلیون و ۹۲۴ هزار ریال ماهانه است. ۲۱۳۰ میلیون ریالی : حساب پس‌انداز مسکن جوانان یکی از حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بوده که دارنده حساب با رعایت برنامه سپرده‌گذاری در بلندمدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردار شود. این تسهیلات بدون محدودیت سنی و در بازه زمانی ۵ تا ۱۵ سال قابل پرداخت است. نرخ سود فروش اقساطی این تسهیلات ۹ درصد، نرخ سود مشارکت ۱۷ درصد و مدت بازپرداخت ۲۰ سال و روش بازپرداخت تسهیلات به‌صورت ساده ۱۹ میلیون و ۱۶۵ هزار ریال ماهانه، پلکانی سه درصد ۱۴ میلیون و ۳۰۳ هزار ریال و پلکانی پنج درصد ۱۲ میلیون و ۷۱۹ هزار ریال و پلکانی ۲۰ درصدی ۲۰ میلیون و ۸۵۹ هزار ریال است.

۲۰۰ میلیون ریالی: تسهیلات ۲۰۰ میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن پرداخت می‌شود. این تسهیلات با سپرده‌گذاری معین در مدت حداقل یک سال قابل‌پرداخت است. در این تسهیلات دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسکن می‌توانند برای احداث یک واحد مسکونی از آن استفاده کنند. نرخ سود فروش اقساطی این تسهیلات ۱۱ درصد، نرخ سود مشارکت ۱۷ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ سال است. بازپرداخت تسهیلات به روش ساده ۲ میلیون و ۵۰۸ هزار ریال، پلکانی سه درصدی، ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار ریال، پلکانی پنج درصد ۲ میلیون و ۱۳ هزار ریال و پلکانی ۲۰ درصد ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار ریال است.۳۰۰ میلیون ریالی: یکی از طرح‌های بانک مسکن در قالب حساب پس‌انداز ساخت مسکن است. پرداخت تسهیلات بر روی هر واحد مسکونی حداکثر به میزان ۸۰ درصد هزینه اجرای طرح و تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال امکان‌پذیر است. نرخ سود فروش اقساطی ۱۱ درصد، نرخ سود مشارکت ۱۷ درصد، مدت بازپرداخت ۱۲ سال و روش بازپرداخت اقساط به روش ساده ۳ میلیون و ۷۶۱ هزار ریال، پلکانی سه درصد ۳ میلیون و ۳۰۳ هزار ریال، پلکانی پنج درصد ۳ میلیون و ۱۹ هزار ریال ماهانه و پلکانی ۲۰ درصد ۳ میلیون و ۲۶۱ هزار ریال ماهانه است.

برچسب‌ها