هزار و 348ریال؛ سود یکساله «بکهنوج»

هزار و 348ریال؛ سود یکساله «بکهنوج»
خلاصه اخبار

شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در صورت های مالی ۱۲ماهه، سود هرسهم را یک هزار و۳۴۸ریال اعلام کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۳۰دی۱۳۹۷، سود هرسهم را یک هزار و۳۴۸ریال اعلام کرد.
این شرکت سود عملیاتی خود را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۶۱درصدی مبلغ ۲هزار و ۲۰۱میلیارد ریال، سود خالص را با افت ۲درصدی مبلغ ۸۵۳میلیارد ریال و سود انباشته در پایان دوره را با رشد ۳درصدی مبلغ یک هزار و ۶۵میلیارد ریال اعلام کرد.
از اهداف و راهبردهای آتی «بکهنوج» در خصوص تولید و فروش محصولات می توان به حفظ آمادگی نیروگاه، کنترل هزینه ها و مدیریت و راهبرد بهره بردار ی در جهت حد اکثر کارایی و تامین به موقع قطعات و تعمیرات نگهداری به موقع و با کمترین زمان خروج اشاره کرد.
برآوردی که این شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه برای سال مالی آینده دارد، نرخ فروش برق در قرارداد فروش برق تضمینی مطابق قرارداد با ضریب تعدیل بر اساس نرخ ارز نیما و نرخ اعلام شده تورم و نرخ فروش بازار برق برای نیروگاه ۷۵مگاواتی برای دوره پر باری یک هزار و ۳۰۰ریال و برای نیروگاه شوباد در بازار برق از حداقل ۲۰۰ ریال تا ۴۱۶ریال برای انرژی و ۱۸۵ریال نیز برای آمادگی برآورد می شود. همچنین نرخ خرید مواد اولیه شامل سهم سوخت هر متر مکعب ۵۰ ریال برآورد می شود و برای فروش برق در بازار برق و در قرارداد فروش برق تضمینی سوخت به عهده شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است.
«بکهنوج» در صورت حفظ و تخصیص نرخ ارز رسمی برای صنعت برق هزینه ها براساس نرخ تورم افزایش خواهد یافت، اما در صورت تغییر نرخ ارز برای صنعت برق طبیعتا هزینه ها با نرخ بیشتری افزایش خواهد یافت.

منبع: sena.ir

برچسب‌ها