نگاهی بر آمار تولید و فروش “شاراک”

نگاهی بر آمار تولید و فروش “شاراک”
خلاصه اخبار

شرکت پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) در دوره یک ماهه منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۷، معادل ۶ هزار و ۳۰۲ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند و “هیدروکربور A۸۰” در صدر فروش این دوره قرار گرفت.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، شرکت پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) با سرمایه ۸ هزار و ۶۴ میلیارد ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان اسفند ۹۷ را منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) در دوره یک ماهه منتهی به پایان اسفند ماه سال ۹۷، معادل ۶ هزار و ۳۰۲ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است.

بررسی آمار تولید و فروش این شرکت نشان می دهد در این دوره “اتیلین” با تولید ۲۳ هزار و ۳۱۶ تن در صدر بیشترین تولید در بین محصولات شرکت پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) قرار داشته است. در این دوره یک ماهه، “هیدروکربور A۸۰” با فروش ۲۰ هزار و ۳۱۵ تن در صدر فروش های اسفند ماه “شاراک” قرار گرفت.

شرکت پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) از ابتدای سال جاری تا پایان اسفند ماه سال گذشته، معادل ۵۳ هزار و یک میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال محصول به فروش رسانده است که بیشترین فروش برای ” هیدروکربور A۸۰” به تعداد ۲۲۶ هزار و ۲۶۱ تن بوده است.

منبع: سنا

برچسب‌ها